Αρχική

Ερωτήματα σχετικά με την «στάση του Νίκα» – πρώτο μέρος

7 Σχόλια

Image

1. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ Ο ΜΙΜΑΚΟΣ

Το κείμενο του φίλου Μιμάκου, το οποίο αναρτήθηκε σχετικά με την «στάση του Νίκα», νομίζω ότι θέτει σημαντικά ζητήματα και συμβάλει στην ανάπτυξη της προβληματικής, που ξεκίνησε με την αντίστοιχη αναφορά του ο οικοδεσπότης τού ιστολογίου. Και παλαιότερα έχω γράψει, ότι θεωρώ τον Μιμάκο προικισμένο σχολιαστή. Ασχέτως εάν αυτός εκάστοτε επιχειρεί να σοβαρολογήσει ή να λοιδορήσει, στις πλείστες των περιπτώσεων εστιάζει την προσοχή μας με πολύ εύστοχο τρόπο σε ζητήματα ουσίας. Ο ρόλος του δικηγόρου του διαβόλου, τον οποίον συχνά επιλέγει, είναι πολύτιμος. Διότι η αμφισβήτηση και η κριτική είναι ακριβώς αυτές, οι οποίες υποχρεώνουν τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί, ή να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους, ή να φυγομαχήσουν. Ακόμη και ο απαξιωτικός τρόπος κριτικής, ως οριακή αντιμετώπιση του όποιας άποψης, μπορεί κάλλιστα να συμβάλλει στην ενίσχυση των επιχειρημάτων που την στηρίζουν, όταν η χρήση της πρόκλησης είναι δομημένη.
Ο Μιμάκος με το κείμενό του αναφέρεται στα εξής θεμελιώδη ζητήματα:
1. Σχέσεις εξουσίας και όχλου, ως άξων της κοινωνικής μηχανικής
2. Η ρυπαρή ηθική μελών της εξουσίας
3. Οι συνέπειες της «στάσεως του Νίκα» στα πλαίσια αυτών των σχέσεων
4. Ο ρόλος των αγροτών στα αριστερά κινήματα, τα οποία επικαλούνται «προλεταριακού» τύπου στοχεύσεις.

Ενώ αυτά τα τέσσερα ζητήματα χαρακτηρίζονται από εξέχουσα σημασία – δεδομένο, το οποίο συνιστά την εν τέλει αρετή τού κειμένου – θεωρώ, ότι ο Μιμάκος δεν επιτυγχάνει να υπερσκελίσει στα πλαίσια της πραγματείας του τα καθιερωμένα όρια, στα οποία υπόκεινται οι πάγιες αντιλήψεις και τα οποία τα αναπαράγουν, έστω και εάν ο συγγράψας επιχειρεί να καταλήξει σε πρωτότυπα συμπεράσματα. Όμως παρ’ όλα αυτά, δεν παύει να ισχύει η γενική διαπίστωση, ότι αξία δεν έχει μόνο η επίλυση προβλημάτων, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να μπορούμε να θέτουμε τα προβλήματα από δημιουργική σκοπιά. Υπό αυτήν την έννοια βρίσκω αξιόλογο το κείμενο του Μιμάκου και θεωρώ, ότι αυτό παρέχει σημαντικά εναύσματα ως προς τον ρόλο του υποκειμένου στην διαδικασία της συγκεκριμένης στάσεως. Πιστεύω, ότι μια αναλυτική προσπάθεια σε βάθος, η οποία διέπεται από συστηματική διάθεση προσέγγισης σχετικά με το στασιαστικό υποκείμενο αλλά και το υποκείμενο καταστολής, είναι εις θέσιν να μάς οδηγήσει σε εξιχνίαση και κατανόηση των πραγματικών αιτιάσεων σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.
Η βασική επιχειρηματολογία τού κειμένου κυρίως προσβλέπει στην ανάδειξη των ωμών σκοπιμοτήτων, όσον αφορά τον εξουσιαστικό έλεγχο των μαζών, διαπίστωση, η οποία αναμφίβολα ισχύει. Όσοι φίλοι και φίλες όμως τυχαίνει να είναι εξοικειωμένοι με την γενικότερη προβληματική, η οποία διέπει τα γραφόμενά μου, γνωρίζουν, ότι μονίμως αμφισβητώ το κατά πόσο αυτός έλεγχος αποτελεί τον τέλει σκοπό της εξουσίας, φρονώντας, ότι αυτή η στόχευση είναι ενδιάμεση και αποβλέπει στην επίτευξη κάποιου εν τέλει υπερκείμενου στόχου, ο οποίος είναι η εξασφάλιση διμεθυλτριπταμίνης για τα χθόνια ιερατεία και τους μυημένους στο απόκρυφο κύκλωμα του ουροβόρου.
Κατανοώ, ότι αυτή η εκτίμηση είναι ιδιόρρυθμη, ακραία και προκλητική έναντι αυτών, τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, ή τουλάχιστον κοινώς αποδεκτά. Η «στάση του Νίκα» όμως αποτελεί για τον γράφοντα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να θέσει κατ’ αρχήν επί τάπητος τα συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία την αφορούν, όπως αυτά παραδίδονται από τις πηγές και αναφέρονται από την ιστοριογραφία. Ούτως ώστε στην συνέχεια να επιχειρηθεί η αξιολόγηση και η ερμηνεία τους. Εκεί νομίζω ότι μπορούν να κριθούν τα ερμηνευτικά μέτρα και σταθμά ενός εκάστου, στο βαθμό που αυτά είναι σε θέση να συνθέσουν λειτουργικές ερμηνείες.
Νομίζω, ότι κατ’ αρχήν η εξοικείωση με τα αντίστοιχα γεγονότα καθ’ εαυτά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι γνώσεις μας περί αυτών προέρχονται συνήθως κυρίως από τα ελάχιστα στοιχεία, τα οποία αναφέρουν τα σχολικά βιβλία, καθώς και από κάποια στερεότυπα, τα οποία έχουν γενικώς επικρατήσει, ως καταστάλαγμα τής ιδεολογικής μονοκρατορίας μιας καθιερωμένης ιστοριογραφίας. Τα συμπεράσματα της οποίας έχουμε εθιστεί να αναπαράγουμε ως αυτονόητα, πέρα από την οποιαδήποτε συγκεκριμένη κριτική προσέγγιση και προσωπική διερεύνηση.
Φυσικά η παράθεση συγκεκριμένων συμβάντων έχει αφαιρετικό χαρακτήρα και αποτελεί συγκεκριμένη επιλογή, η οποία ηθελημένα ή ενδόμυχα μπορεί να αποσκοπεί στην λανθασμένη πιστοποίηση συμπερασμάτων, τα οποία έχουν εξαχθεί αυθαιρέτως εκ των προτέρων.
Όμως το κύριο είναι, ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΚΑΘΕΚΑΣΤΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΑΝΑΜΑΣΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ. Με αυτήν την διαδικασία παρέχονται εναύσματα στον καθένα να διεξάγει ίδια αναζήτηση και διερεύνηση. Από μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να βγει κερδισμένη η  διαιώνιση της κρούστας, αλλά η αποκάλυψη του περιεχομένου, έστω και εάν κάποιος διαφωνεί καθέτως με τις απόψεις και ερμηνείες, τις οποίες προβάλλει ο γράφων.
Ας ασχοληθούμε λοιπόν στην συνέχεια με μια ιχνηλασία της πορείας, την οποία εύστοχα χάραξαν ο ΕργΔημΕργ και ο Μιμάκος:

2. ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ ΟΑΚΑ

«Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα η αγάπη μένει» είναι ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα και τίτλος γνωστού άσματος τού φίλτατου μακαρίτη Μανώλη Ρασούλη. Τα προχθεσινά γεγονότα στο ΟΑΚΑ, σε συνδυασμό με αυτά τής «στάσεως του Νίκα», με οδηγούν σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα: «Οι κυβερνήσεις ανεβοκατεβαίνουν, αναπαράγοντας μια από τα ίδια, ενώ τα χρώματα του οπαδισμού παραμένουν μονίμως απαράλακτα στα πλαίσια των εξουσιαστικών κοινωνιών». Κακώς βέβαια κάνουμε λόγο για πράσινους, κόκκινους, κίτρινους και μπλε. Διότι αυτά τα χρώματα αφορούν – ως θέλω να αποδείξω – την εξωτερική επίφαση. Λίγο βαθύτερα από αυτήν κυριαρχεί μονίμως το κατάμαυρο χρώμα του μανδύα και της κουκούλας των ιεροεξεταστών.
Προχθές, καθώς εκτύπωνα το τελευταίο μέρος ενός κειμένου, το οποίο ήθελα να μελετήσω στην προοπτική αυτής της αναφοράς, πληροφορήθηκα από κάποια τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με τα έκτροπα, που έλαβαν χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μετά από μελέτη αρκετών ημερών ενός υλικού, το οποίο είχα επιλέξει σχετικά με την «στάση του Νίκα» και ενώ αρχικά αδυνατούσα να διακρίνω κάποια σκοπιμότητα, η οποία θα μπορούσε να διέπει την διεξαγωγή της, συν τω χρόνω είχα αρχίσει να σκιαγραφώ μια ερμηνεία γι’ αυτά τα συμβάντα. Έτσι ήθελα να επανεξετάσω μια ακόμη φορά ένα προς ένα εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είχα θεωρήσει σημαντικά, ώστε να διαπιστώσω κατά πόσο οδηγούν πράγματι σε μια τέτοιου τύπου ερμηνεία. Όταν όμως πληροφορήθηκα τα γεγονότα στο  ΟΑΚΑ, οι παραλληλισμοί έγιναν αμέσως, όχι μόνο κατανοητοί, αλλά προφανείς, ενισχύοντας τις υποψίες μου, ότι πίσω από τα φαινόμενα λειτουργούν σκοπιμότητες, οι οποίες πολύ δύσκολα είναι δυνατόν να καταστούν από πρώτη θέαση φανερές:
ΣΤΑΔΙΟ – ΧΡΩΜΑΤΑ / ΦΑΤΡΙΕΣ – ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ – ΚΡΙΣΗ
Όποιος μελετήσει έστω στοιχειωδώς τα γεγονότα της «στάσης του Νίκα», μπορεί αμέσως να πληροφορηθεί, ότι αφορμή για αυτά στάθηκαν κάποια υπερβολικά έκτροπα τα οποία εσχετίζοντο με αθλοπαιδιές τής τότε εποχής. Ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό, που χαρακτηρίζουμε σήμερα ως χουλιγκανισμό.
Ας θέσουμε λοιπόν τρία ερωτήματα γενικότερου χαρακτήρος:
Σε τι συνίσταται αυτό το φαινόμενο, πώς εκδηλώνεται και ποιες μπορεί να είναι οι σκοπιμότητες που αυτό υπηρετεί;
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα:
Χουλιγκανισμός είναι η εκδήλωση υπέρμετρης βίας με αφετηρία χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, η οποία στην συνέχεια διασπείρεται και εκτός αυτών. Οι συμμετέχοντες ανήκουν σε διαφορετικές φατρίες οπαδών. Η βία, την οποία αυτοί εξασκούν κατευθύνεται εν πρώτοις κυρίως εναντίον των δυνάμεων διαφύλαξης της τάξεως εντός και εκτός των χώρων διεξαγωγής των «παιχνιδιών», αλλά και εναντίον των οπαδών της αντιπάλου φατρίας, διευρυνόμενη στην συνέχεια εναντίον των πάντων. Υποτιθέμενο διακύβευμα για τα έκτροπα αποτελεί η αποκατάσταση τού δήθεν πληγέντος γοήτρου της εκάστοτε ομάδος, εκπεφρασμένο αποκλειστικά σε αγελαία βάση, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΥΛΙΚΗΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΦΗΣ. Πρόκειται για την τυφλή κυριαρχία της ψυχολογίας της γκρούπας, όταν αυτή εκδηλώνεται ως άκρατος φανατισμός και με αχαλίνωτη βία εντός πλαισίων μανίας, όπου δεν υφίσταται εκ των προτέρων κανένα λογικό κίνητρο. Αυτή η ακατάσχετη βία εκδηλώνεται ως αυτοσκοπός από πωρωμένα άτομα, συνασπισμένα σε ομάδες κρούσεως, υπό γενικότερο συντονισμό. Είναι όμως έτσι τα πράγματα, ή κυριαρχούν όπισθεν αυτών μη κατονομαζόμενες σκοπιμότητες;
Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα:
Το  φαινόμενο τού χουλιγκανισμού εκδηλώνεται ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ με οργανωμένο τρόπο. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΕΞΑΡΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Αυτές οι εξάρσεις βίας έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Τα συμβάντα, τα οποία προηγούνται, αποτελούν την με δόλιο τρόπο πρόφαση αφορμής. Με  σκοπιμότητα ενέχονται πάντοτε προβοκάτορες, η δράση των οποίων ακολουθεί προϋπάρχοντα σχεδιασμό.
Ας εξετάσουμε επί του προκειμένου τα γεγονότα στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την κάτωθι ειδησεογραφία:
http://tvxs.gr/news/athlitika/ston-aera-i-epomeni-agonistiki-tis-superleague-meta-ta-epeisodia-sto-ntermpi-ton-aion

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων και ερευνών κατασχέθηκαν έξω από θύρα τρία δοχεία των 16 λίτρων έκαστο με εύφλεκτο υλικό, τρεις αυτούσιες βόμβες μολότοφ και αρκετά υπολείμματα άλλων, 15 βεγγαλικά και κροτίδες, καθώς και ένα σφυρί.
 Αναφορικά με την είσοδο των εν λόγω ατόμων και των αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας «πριν την έναρξη του αγώνα άτομα που είχαν εισέλθει μετά από έλεγχο σε ορισμένες κερκίδες εξήλθαν από αυτές σπάζοντας τις θύρες επιτιθέμενοι στις αστυνομικές δυνάμεις, ταυτόχρονα με άτομα που ανέμεναν να υποβληθούν σε έλεγχο με αποτέλεσμα να εισέλθουν στις κερκίδες άτομα χωρίς να ελεγχθούν».
«Είχαμε δύο επιλογές. Η πρώτη να αναβάλλουμε το παιχνίδι και η δεύτερη να πάρουμε τα μέτρα μας και να γίνει. Άλλες επιλογές δεν είχαμε. Αν το είχαμε αναβάλλει επειδή μύριζε μπαρούτι θα έλεγαν ότι παρενέβη η Πολιτεία στη Λίγκα. Κρίναμε πως η σημασία του παιχνιδιού ήταν τόσο μεγάλη που δεν έπαιρνε αναβολή», είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός παράγοντας και συνέχισε:
«Γιατί μπαίνουν οι κροτίδες και οι μολότοφ μέσα; Πρόσφατα περάσαμε ένα νόμο, με τον οποίο δώσαμε δικαίωμα στις ΠΑΕ να μην περάσουν κάποιον μέσα αν δεν θέλουν. Υπάρχει και ένα θετικό σε όλο αυτό. Εφαρμόστηκε ένας κανονισμός που προβλέπει βαριές τιμωρίες και για αυτό και για το επόμενο πρωτάθλημα. Αν κάποιοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να οδηγήσουν την ομάδα τους στην καταστροφή, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι ομάδες έχουν την ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να αναλάβει η Πολιτεία την ευθύνη της διοργανώτριας αρχής. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Μέχρι σήμερα είχαμε 200 ματς και την «πάθαμε» στο ένα. Οφείλουμε να κοιτάμε ξεχωριστά κάθε αγωνιστική, αγώνα προς αγώνα. Θα το δούμε αν αναβάλουμε την επόμενη αγωνιστική».

Για οργανωμένο σχέδιο επεισοδίων έκανε λόγο με δηλώσεις του στη ΝΕΤ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Σταδίου, Λάζαρος Γρύλης.
 «Δεν έγιναν απλά τραμπουκισμοί, αλλά βαρβαρισμοί. Κατέστρεψαν αυτό το στολίδι. Το ερώτημα είναι πως βρέθηκαν τόσοι άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά κοντά στα επίσημα. Πέρασαν τόσα πράγματα μέσα στο γήπεδο, κροτίδες, φωτοβολίδες, μολότοφ. Κάποιοι δεν έκαναν προφανώς έλεγχο. Ήταν οργανωμένο σχέδιο, αν δεν πήγαινε καλά το παιχνίδι να ξεκινούσαν τα έκτροπα. Είδατε τι έγινε μετά το γκολ» είπε αρχικά ο πρόεδρος του Ο.Α.Κ.Α. και κατέληξε:
«Οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των οπαδών είναι η γηπεδούχος ομάδα. Έμπαιναν κατά σειρά, ο ένας έβαζε τον άλλο μέσα! Έμπαιναν από τη θύρα των επισήμων και από τη θύρα 35. Μέχρι και το ρολόι κάηκε. Ευτυχώς που δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι. Λίγο ήθελε να θρηνήσουμε θύματα. Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν να γίνουν σήμερα επεισόδια. Ήταν προαποφασισμένα. Μετά παραπονιούνται γιατί τα γήπεδα δεν εξυπηρετούν. Αφού τα καταστρέφουν οι ίδιοι».

Εφ’ όσον τα έκτροπα ήταν προγραμματισμένα, οργανωμένα και προαποφασισμένα, μοιραία προκύπτουν τα ερωτήματα, για ποιον λόγο επιδιώχθηκε να συμβούν αυτά, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι εξυπηρετούνται οι σκοπιμότητές τους με τέτοια συμβάντα και ποιες μπορεί να είναι αυτές οι σκοπιμότητες;

Η πλέον πρόχειρη απάντηση σε τέτοια ερωτήματα εστιάζεται στην προσπάθεια τού αποπροσανατολισμού του μαζών από τα πραγματικά τους προβλήματα. Σύμφωνα με το ερμηνευτικό σκεπτικό του Μιμάκου, πρόκειται για μια προσπάθεια της εξουσίας να χειριστεί και να ελέγξει τον όχλο, ως τον μόνο εσωτερικό παράγοντα, στον οποίο αποδίδει σημασία στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που προαναφέρθηκε, αυτή ήταν και η κατεύθυνση, που προσανατολίστηκαν οι τρέχουσες ερμηνείες:
«Ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρολεύκων» δεν δίστασε ακόμα να υποστηρίξει, πως κάποιοι εκμεταλλεύονται τις δυσκολίες του κόσμου για να τον σπρώξουν σε απονενοημένες πράξεις. «Η οικονομική κατάσταση επηρεάζει την ψυχολογία στα γήπεδα. Δεν μου αρέσει ότι εκμεταλλεύονται τον κόσμο που βρίσκεται στην ανεργία, βιώνει πολύ δύσκολες καταστάσεις και είναι απελπισμένος και τον βάζουν να ξεσπάει έτσι στο γήπεδο».

Κατά πόσο όμως μπορούν να λειτουργούν επαρκώς τέτοιου είδους ερμηνευτικά σχήματα, μένει να δούμε στην συνέχεια, εξετάζοντας τον τρόπο που εκδηλώθηκε η «στάση τού Νίκα» σε συνδυασμό με εξέταση των συγκεκριμένων αλλά και γενικότερων συνθηκών, μέσα στις οποίες έλαβε χώρα σφαγιασμός άνω των τριάντα χιλιάδων ανθρώπων.

Για ποιον λόγο προβαίνει  ένα κρατικό καθεστώς σε φυσική εξόντωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι ανήκουν σε φατρίες φιλάθλων και οι οποίες δεν προβάλουν κανένα πολιτικό αίτημα; Και για ποιόν λόγο, τα μέλη αυτών των φατριών, πριν υποστούν την μαζική εξόντωση, επενεργούν ένα παραλήρημα ακατάσχετης βίας, όπου οι πάντες στρέφονται με πρωτοφανή μανία εναντίον πάντων, μετατρέποντας την πόλη σε κόλαση καταστροφών και επιθέσεων;

Μήπως και στην προκειμένη περίπτωση ενέχεται το δεδομένο, ότι βία σημαίνει αίμα; Και αυτό, ως ο ισχυρότερος φορέας διμεθυλτριπταμίνης,  αποτελεί το πλέον δυνατό ναρκωτικό, το οποίον οδηγεί τόσο σε ευφορία, όσο και σε παραισθήσεις, οι οποίες με την σειρά τους ανοίγουν τις «πύλες» κάποιων «μυστηρίων»; Καθ’ ότι, οι δυο δακτύλιοι στις μοριακές συνδέσεις αυτής της ουσίας αποτελούν κεραίες;

Νομίζω, ότι μόνον η εξέταση των συγκεκριμένων δεδομένων, στον βαθμό που μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση σχετικά με αυτά,  δύναται να προβληματίσει προς την όποια κατεύθυνση. Και αυτό αποσκοπώ να κάνω στην συνέχεια.

Μποτίλια στο Πέλαγος

Advertisements

«Στάσις του Νίκα» κατά Μιμάκον

11 Σχόλια

υρίες και κύριοι, συρράπτω σε σύνολο και σας παρουσιάζω το παλιό μιμάκειο κείμενο περί της «Στάσεως του Νίκα».

Απολαύστε!

– – – – – – – – – – – – –

Νίκα….φώναζαν στον ιππόδρομο Νίκα….νίκησε δηλαδή

και έχω αναλύσει το κακό της νίκης και του πρωταθλητισμού….

Νίκα…ούρλιαζαν στους αρματοδρόμους της ομαδάρας τους

…ο όχλος…ο κυρίαρχος…λαός…εκ του οποίου σύμφωνα με τα δημοκρατικά συντάγματα….πηγάζει η εξουσία…

ποιός Ιουστιανιανός ?

την κατάσταση την πήρε στα χέρια της η πουτάνα

η αλήτισσα η Θεοδώρα

η πρώτη πουτάνα της αυτοκρατορίας για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους

μεγαλωμένη μέσα στα μπουρδέλα….

με τα γκομενιλίκια….και τα σημάδια απο τους παλατιανούς επίβητορές της σε όλο της το κορμί

Μιμάκο διαβάζεις και δεν μου επιτρέπεται να γράφω υπερβολές και ψέμματα

μη μας πιάσουν λοιπόν ανακριβείς κάποιοι λεχρίτες και βρουν την ευκαιρία

μιλάμε για την Θεοδώρα…μεγαλωμένη με το κατακάθι της ζωής…

που δεν ήθελε να χάσει την εξουσία

και σου φωνάζει η Ντόρα… πρώην πουτάνα…τον Στρατηγό…Βελισσάριο χεχεχεχε α ρε φωτοδυναμικό

και του λέγει

άκου παίκτη…μέχρι το πρωί να την έχεις καθαρίσει την δουλειά

αυτή ήταν η εντολή της Θεοδώρας…

μέχρι το πρωί να έχουν σταματήσει οι φωνές του θριάμβου…μετά το μεσημέρι θέλω να ακούω μόνο φωνές πόνου…απόγνωσης και ελέους

κατάλαβες Βελισσάριε ?

30.000 νοματαίοι…..σε ένα βράδυ τόσοι σφάχτηκαν λέμε

και καταργήθηκαν και οι ιπποδρομίες…..προσωρινά…διότι ο λαός μπορεί να χάνει μάχες…δεν χάνει όμως τον πόλεμο

και απο τότες…απο την στάση του Νίκα…έσπασε το αυγό….και ο όχλος δεν ξαναϋπηρέτησε ποτές στρατιωτικά την αυτοκρατορία…για να ανακαλυφθεί το πολιτικό κόστος….αργότερα

γέμισαν τα μοναστήρια….λέμε απο τότες…

α έτσι είσαι παλιόπουστα αυτοκράτορα ?

κάνε την δουλειά με μισθοφόρους τώρα μάλακα

τα σπάσανε το λοιπώνε τα τσανάκια τους…απο τότες όχλος και κράτος διότι το πάμε στοίχημα της εποχής πήγε αδιάβαστο

και η αυτοκρατορία δεν επιστράτευσε κόσμο ούτε απο την Πόλη…ούτε απο την Ελλάδα…..

μισθοφορικά στρατεύματα απο γεωργιανούς, αρμένιους, σκύθες, ρώσους είχε κάθε αυτοκράτορας μέτα…

Ελληνες…δεν υπήρχαν

μεγάλη η δύναμη του όχλου

ουσιαστικά…αυτός παρέδωσε την πόλη στοις τουρκαλάδες

για πλάκα θα μαζευόντουσαν στα τείχη της Πόλης 150.000 νοματαίοι υπο άλλες συνθήκες αν ήταν στον στρατό οι άνδρες απο 18 εως 40

αλλά μόνο 8.000 άνδρες ήταν εκεί και απο αυτούς οι 6.000 Γενουάτες που ενδιαφερόντουσαν για τα ναυτιλιακά γραφεία της αυτοκρατορίας

ποιάς αυτοκρατορίας ???

απο αντίδραση στους πούστηδες τους βενετσιάνους…η θάλασσα είχε παραδωθεί στους γενουάτες…

ααα…και 2.500 Βάραγγες…αυτά τα θηρία οι Λιθουανοί, η προσωπική φρουρά του Παλαιολόγου

…και όσοι γλύτωσαν απο δαύτους, βρέθηκαν στον Ταΰγετο και κάποιοι μαλάκες ψάχνονται να βρουν απο που ξεφύτρωσαν δίμετροι ξανθοί στη Μάνη

ο γαμημένος όχλος

ποιές κυβερνήσεις και αστυνομία και δικαιοσύνη….?

για πλάκα τους έχει όλους ο όχλος

νόμους, θεσμούς, κοινοβούλια …τα πάντα

Ολοι είστε Πελάτες μου….

όλοι ζείτε και υπάρχετε για μένα τον όχλο

Αντε γαμηθείτε

και αν δεν γαμηθείτε, άντε ξευτυλιστείτε

Είμαι ο όχλος

Ανίκητος

Άπαικτος

Απροσκύνητος

Ανεξέλεγκτος

Να ο όχλος….ο γαμημένος όχλος

και είπαμε ?…δεν είπαμε ?

δεν ελέγχεται….εκτός αν είσαι γοητευτικός ήρως και αντιήρως….ρομπέν των δασών και νταβέλης…έστω και κεντέρης

να πάνε να γαμηθούνε οι φυλακές, οι εξορίες, οι σιβηρίες ότι και αν έκαμνε αυτό το κτήνος ο Στάλιν ο Γεωργιανός…

Ποιοί ουζμπέκοι και ποιοί αζέροι….ποιοί τσετσένοι και ποιοί αμπχάζιοι ???

σε παρακαλώ

όχλος είναι….συμμορίες

Γνήσιες συμμοριές, άσχετα αν πέφτει το παραμύθι της ιδεολογίας – πάντα απαραίτητο – της πατρίδας…

Αρχίδια καπαμά…

Ο όχλος είναι όχλος και αν έλθει η ώρα του, αν τον τσιγκλήσει ο πονηρός, θα τσαμπουκαλευθεί….

Τι έγινε στο Βυζάντιο ???

στο πανίσχυρο Βυζάντιο….

ποιός ήταν αυτός που αποφάσιζε ?

ο όχλος….και όχι ο μουνής ο Ιουστινιανός….αυτός αποφάσιζε μάλακες

Τι έγινε στην περιβόητη στάση του Νίκα ?….για την οποία έχουμε ακούσει τις όποιες τερατωδίες απο εθνικάρες και υψιλώνε

τι ξεσηκώθηκαν ότι οι ελληνόψυχοι…τι ξεσηκώθηκαν….εναντια στους δρακονιανούς…τι ότι ο καιρός γαρ εγγυc….

ότι μαλακία θες

Τι έγινε τότες κυρ-μάλακες ???

Πλακώθηκαν οι γάβροι με τους βάζελους….αυτό έγινε

οι πράσινοι με τους βενετούς δύο ομάδες αρματοδρόμων

Αυτό έγινε…

νόμιζαν ότι τους έστησαν οι μπουκ….οι αδιόρατες ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ που κατατρέχουν τις ομαδάρες των ταλιμπάν

Μιλάμε πολύ σοβάρα

φανατισμένος ο όχλος, ζοχαδιασμένος λόγω τζόγου το έριξε στον χουλιγκανισμό με τον πιο άγριο τρόπο

Φοβερά πράγματα

ενώθηκαν γάβροι και βάζελοι πήραν και συμπαρασύρανε μαζί τους ασπρους, μαύρους και κίτρινους και έκαμναν γενικό ντου

Φοβερά πράγματα…να γίνονται ένα πράγμα τσουκαλάδες και πράσινοι λαγοί και μπαοκάρες και αεκάκια…και σκουλήκια

και έγινε της πουτάνας το μαγκάλι

η λεηλασία λέμε…

δεν άφησαν τίποτα όρθιο

μιά βδομάδα άρπαζαν ότι έβρισκαν μπροστά τους και στα αρχίδια τους το σύμπαν όλο….

ο στρατός της αυτοκρατορίας…..?….χεσμένος

όπως στο λέγω….

ο μουνής ο Ιουστιανιανός κλεισμένος στο δωμάτιό του να φοβάται ότι ο όχλος θα κάψει τα ανάκτορα

και γιατί όλη αυτή η ιστορία ?

διότι ο ενoποιημένος όχλος όλων των χρωματιστών ταλιμπάν νόμιζε ότι οι αγώνες στον ιππόδρομο είχαν στηθεί….

…και όχι επειδή θέλανε επιστροφή…στη πατρώα θρησκεία…που λένε οι άσχετοι και οι πονηροί….

έτσι νόμισε ο όχλος…ότι έγινε ιεροσυλία στο όνειρο του λαού….

ποιός δικέφαλος αετός…και ποιά λάβαρα της πατρίδας ?

στα αρχίδια τους…

η μόνη σημασία που τιμούσαν ήταν η ομάδα τους στον ιππόδρομο

‘δεν έχουμε όσιο και ιερό…έχουμε μόνο μια μεγάλη ομάδα…’

και όταν νόμισαν ότι αδικήθηκε η ομαδάρα τους…βγήκαν όλα τα κόμπλεξ στην φόρα ενάντια στην ανωτέρα τάξη…και έγιναν ‘λαϊκή επανάσταση’…

και έτσι έγινε η στάση του Νίκα…

και ας πάμε στο τελευταίο μέρος της σενδόνας…γιατί έχει και Κολοκοτρωνίτσι….το οποίο τελικά Χρήστη…ανήκει στο νομό Αργολίδος…

Σφυροδρέπανο

Σφυρί και Δρεπάνι

το Σφυρί στο Αμόνι….και το Δρεπάνι…στο Αλώνι

μεγάλη μάνδολα το σύμβολον…τεράστια…αλλά ας πάμε πιο πεζά….

Το ένα το σφυρί συμβολίζει τον εργάτη…και το άλλο το δρεπάνι συμβολίζει τον αγρότη…

ο εργαζόμενος στην φάμπρικα…και ο εργαζόμενος στο χωράφι

και σου λέγει ο Λένιν και σου αποδεικνύει επιστημονικά λέμε ότι η κοινωνική ψυχολογία του αγρότη είναι μικροαστική και ότι δεν έχει καμμία ομοιότητα με αυτή του βιομηχανικού εργοστασιακού εργάτη

για αυτό ο βλαδιμήρ σου μιλάει για δικτατορία του προλεταριάτου και όχι της αγροτιάς ή έστω του αγροτοπρολεταριάτου….

έστω και αν πέτυχε κάτω…απο το σύμβολο του…την συμμαχία και σύμπνοια τους με αποτέλεσμα να αρπάξει την εξουσία…

Αλλο κόλπο ο Τρότσκυς…ίδια ανάλυση με τον σύντροφο Λένιν, όμως δεν θεωρούσε επαναστάτες τους αγρότες…

για αυτό το σύμβολο της 4ης Διεθνούς σου βάζει αριστερά το σφυρί και δεξιά το δρεπάνιον και σε απόσταση το ένα απο το άλλο

είπαμε δεν είπαμε ?

άλλο οι περιπλεκόμενοι όφεις…και αλλο ο χωρισμός του αιρετικού που πάει ανάποδα

αλλά που να στροφορμάρετε ?….

Σταυρωτά σφυρί και δρεπάνι ο Λένιν….χωριστά τα εργαλεία ο Τρότσκυ…και ψάξε βρες τον μετά στις φωτογραφίες δίπλα στον βλαδίμηρο….πριν γίνει το ρετούς….

πηδούσα πριν 17 χρόνια μια τροτσκίστρια πάνκισσα….περίπτωση ανθρώπων μιλάμε….αλλά τέσπα

Αριστερόστροφος λοιπόν ο εργάτης….για τον Τρότσκυ…και δεξιόστροφος ο αγρότης….που είχε και την προσώπική του γαία….

για ρωτήστε….τι κάμνανε τα λαμόγια του ΕΛΑΣ….στον εμφύλιο…?

ερχόταν ο παραπλανημένος κοσμάκης…να καταταχθεί…δεν μιλώ για τα παιδωμαζώματα της βίας…αλλά για τους εθελοντές

και ρωτάγανε οι μάγιστροι του Δημοκρατικού Στρατού….

τι είσαι εργάτης ή αγρότης ?

έτσι και έλεγες αγρότης….τον πούλο

δεν σε θεωρούσανε δικό τους….

τράβα μαλάκα στην πρώτη γραμμή…δηλαδή στον σίγουρο θάνατο και άντε γειά…

έτσι είναι…στη πρώτη γραμμή στέλνανε τους αγρότες του ΕΛΑΣ….οι αξιωματικοί του….με γραμμή….του κόμματος

βρε δεν πάει να γαμηθεί ο αγρότης…..

αυτό λέγανε οι κομμουνιστές…και λένε

Πέντε λέξεις λέει η Αλέκα και οι 3 είναι εργάτης, εργατιά, εργατικό κίνημα

και μετά ο φοιτητής…ο εργαζόμενος…και τελευταίος ο αγρότης

μεγάλο ανέκδοτο…λέμε αυτό που λένε τα μμε….τα τρακτέρ του κκε….χεχεχεχε

μιλάμε για πολύ γέλιο

Δεν είμαστε εκτός θέματος

και γαμώ τους Μαρξιστές-Λενινιστές ήταν ο Μάο….ο Μάο Τσε Ντογκ (και όχι Ντουγκ που λένε οι ημιμαθείς) της Τσάινα

….όμως αυτός άλλο κόλπο την πήγε την δουλειά σόλο με τους αγρότες

θεωρητικά λοιπόν οι κινέζος τους έγραψε στην πουτσάρα του Λένιν και Τρότσκυ…

ποιοί εργάτες βρε μαλάκες….?…..αφού δεν έχω εργάτες….πως θα κάμνω επανάσταση με 2 δις αγρότες ρυζιού ?

βράσε όρυζα

και το σημερινό eccentric….καθεστώς της τσάινα έχει….αγροτικό προσανατολισμό

εξ ου και οι ιδεολογικές διαφορές κκμλ-μλκκε-κκεμλεκου-κκεοθουτρου-κκεετσιγιουβέτσιλενινιστικό -κκεσαλαμεμπορικό

eccentric….εκκεντρικός…εκτός κέντρου δηλαδίς…εκτός μοδός και fame story

πήρες χαμπάρι ή όχι ?

Ετσι όπως στο λέω

όποιοι κάμνανε τον λαό να τους λατρέψει….τραβήξανε τα καλώδια και τα πήγανε όπου γουστάρανε

και ομιλώ…για τους ηγέτες….τους σοβαρούς ως παίκτες

γκεγκερ ? ή ξανά τσου ?

Γιατί ?

γιατί ήταν μάγοι….διότι έπαιζαν στα δάκτυλα την ψυχολογία του όχλου, τον τρόπο δράσης του και της αντίδρασης του

…έτσι έκαμνε και ο Αλκιβιάδης

έτσι έκαμνε και Ανδρέας….

γιατί νομίζετε το μίσος το τάκαρου…για τον ανδρέα ?

γιατί αυτός ποτές…δεν λατρεύτηκε….για αυτό…και πως να τα καταφέρει με τέτοια μούρη…?

Μέθυσε λοιπόν ο όχλος απο το παραμύθι του Λένιν

και μην μου πει κανένας όρθιος μαλάκας ότι ο λαός…δέχτηκε την ανάλυση του Μάρξ…

Σε παρακαλώ…μην του πουτσίσουμε την κουβέντα

Σε σενδόνι Μιμάκου είμαστε και δεν επιτρέπεται να λέμε μαλθακίες

Ποιός μαρξισμός…και ποιά διαλεκτική ???

η επανάσταση έγινε και η κάθε επανάσταση διότι μίλησε στον όχλο το μίσος, η εκδίκηση, η τιμωρία, η επιθυμία για αρπαγή, για λεηλασία…

Ποιά υψηλά ιδεώδη ?….όπως προσπαθούν με λουριά να κρατήσουν τα πεινασμένα γαλάζια παιδιά….τώρα

Τα απωθημένα του όχλου τον έσμπρωξαν που θα έλεγε και ο γουστάβ και αφού ο Λένιν βρήκε τον τρόπο να ενεργοποιήσει τις μάζες…

Τι είπε ο γίγαντας ο Λένιν στον όχλο ?

ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ

αυτό τους είπε κυρ μάλακες

people have the power…..αν και δεν υπήρχε παττυ σμιθ τότες

τους πήγε για να μιλήσουμε και ολίγον τι θεολογικά….απο το 1 στο 6 κατευθείαν….απο πίθηκους…τους έκαμνε πύρινα ερπετά…

Φοβερά πράγματα

ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Η ΕΞΟΥΣΙΑ…..ενώ ο τάκαρος…μπερδεύτηκε ως γκαντέμης και το είπε στους μπατσους….αυτό

Σε ποιόν λοιπόν το πε ο Λένιν το παραμύθι ?

Στον όχλο…!!!

Στα λαμόγια του Πασοκ….τους είπε ο Ανδρέας ‘Εσείς είστε το αφεντικό και ορμάτε, κοπρόσκυλα, δικά σας είναι όλα, σας ανήκουν’

μιλάμε…Ιουδαϊκή λογική στο μεγαλείο της

…τι τσοβόλα δώστα όλα και παπάρια…

χαμός…και πάντα οι σκοτεινές δυνάμεις….να καλύπτουν το κενό εξουσίας…καθότι…ως γνωστόν τα κατεστημένα των προηγούμενων….μας τα είπε ο ηγούμενος…

Φοβερά πράγματα

να λες στον λαό…εσύ είσαι ο γαμάω, ο κυρίαρχος του σύμπαντος, ο επικυρίαρχος και γάμησε τα όλα, διέλυσε τα….

Ας αφήσουμε τις μαλθακίες για το ποιά είναι η ψυχολογία του εργάτη και ποιά του αγρότη….

Αυτά είναι για τους βαρεμένους του κομμουνισμού που ζουν σε άλλο κόσμο και δεν αντιλαμβάνονται επειδή είναι ΕΠΕ (περιορισμένης ευθύνης)….τι έγινε και γιατί έγινε…

Και αυτό που έγινε ήταν διότι την μπάλλα την έπαιζε ο λαός…ο όχλος

είτε φορούσε την φανέλα του βιομηχανικού εργάτη, είτε αγρότη της περιφερείας

ας μπούμε όμως….στην μεταφυσική….του κομμουνισμού….που ο κουπάκιας ίσως και να αγνοεί….παρόλες τις μάνδολες του περί επιστροφής του στο άστρο προέλευσης του…Αρκτούρο

Γαμημένος όχλος

Με τρομακτική δύναμη

Με δική του λογική….

Με δικό του ήθος…

Βέβαια

Πως να επενδύσεις σε αυτό τον πούστη το λαό όταν λειτουργεί, έτσι όπως λειτουργεί όταν αντιδρά έτσι όπως αντιδρά ?

Τι να λέμε τώρα ?

κάποτες (και όχι καπότες)…και όχι μιά και δυό φορές, ο όχλος οδηγούταν με αποφάσεις που είχαν άμεση σχέση με τη ζωή και τον θάνατο

αυτό που έλεγε ο έτσι….ο λαός στην κουρά…και ο ηγέτης στην πυρά

Στα παπάρια τους λέμε….όχλος είναι

Στην τσίτα, πανέτοιμος και κάργα φανατισμένος να συγκρουστεί με οποιαδήποτε έννοια κρατικής κυριαρχίας

Στα αρχίδια του….όπως του Προμηθέα του Τιτάνα…ένα πράγμα

Χωρίς γνώση, χωρίς λογική χωρίς μνήμη ο όχλος έτσι και ξεσηκωθεί σου γάμησε τα κλαπέτα (…Ατάργα…ΚΛΑΠΕΤΑ = 437)

Τι άλλο να σου πω ?

Αυτό το μόνο που υπολογίζουν όλα τα Ιερατεία….και μιλάμε για Ιερατεία όχι για παπαριές τύπου χριστιανοβουδιστοισλαμοιουδαιοπροτεσταντοβαρεμένων ή ιλλουμινάτων, μαρτινιστών, ροδόσταυλων, υψιλων, μασωνων, αδελφοτώτων ιμαλαίων και sisters of mercy της πλακός

έλεγα…αυτό που υπολογίζουν οι σοβαροί παπαδαριοί….και οι κυβερνήσεις επι γης…είναι ο Οχλος

Ετσι ήταν…πάντα…έτσι είναι…και έτσι θα ‘ναι

Γιατί ?

Είπαμε δεν είπαμε ?

….ας πούμε οι κυβερνήσεις το ωραιοποιούν….στις πολιτισμένες δημοκρατίες…..’πολιτικό κόστος’ σου λέγει…και δεν μίλησε για αυτό ο μάρξ στο κεφάλαιο του

Ποιός μπορεί να τα βάλει με τον όχλο του γάβρου ?…και έχει δίκιο ο τσουκαλάς ο μπόζο…

ποιός….στο φινάλε απο αυτή την κυβέρνηση που μοιάζει με τον κωστένογλου (μαμά μου μην κάνω τάκλιν και λερωθεί το σορτσάκι μου)….να θέλει να έλθει σε μετωπική σύγκρουση με τον όχλο του ολυμπιακού ?

μαλάκας είναι ο κοκαλ….που την είδε την δουλειά και αγόρασε τον θρήνο ?

μαλάκες είναι οι διαπλεκόμενοι….που δεν αγόρασαν ομάδα !

Γιατί το λοιπώνε να χτυπήσει κάποιος…τον χουλιγκανισμό ?….ή έστω τους δρακονιανούς ?

ή μήπως ακούσατε κανένα υψιλώνε…να έχει αυτιά δρακονιανού στην προσωπική του τροπαιοθήκη ?

Για να θριαμβεύσει η έννοια του δικαίου ?

Για να λειτουργήσει η έννομος τάξις ?

Σε παρακαλώ μάλακα….Μιμάκο διαβάζεις

Πλάκα κάμνουμε ?

Να προσπαθήσουμε να τα κάμνουμε όλα ωραία και καλά και περίφημα και να μας φύγει ο κώλος μας ???

Σε παρακαλώ ας σοβαρευθούμε

γάβροι….1981 πριν τις εκλογές ήταν και φωνάζανε σε παιχνίδι με τον βάζελο στην λεωφόρο “Αλλαγή, Αλλαγή…της μαμάς σας το μουνί”….φοβερό οι της μίας ομάδας του δημοσίου….στους αλλουνούς…

αλλά πριν έλθει το Πασοκ στα πράγματα….Φοβερό

Πάρε και άλλη μια μανδήλα

Αυτοί που προσέγγισαν….που κέρδισαν τον όχλο, αυτοί οι καριόληδες αλλάξανε την πορεία του κόσμου

ο λαός το θέλει…θρήνε το μπορείς εσύ να είσαι πάλι υπερπρωταθλητής…

Η πρώτη δύναμη εις τον πλανητάκον είναι ο Γαμημένος Οχλος….ο λαός

ο κόσμος που λειτουργεί ως λαός, σαν όχλος…με μιά δυναμική τεράστια

και όταν λέμε δυναμική εννούμε ΕΝΕΡΓΕΙΑ….εννοούμε…πηγή ζωής…συντήρησης και βάλε

και εμείς….οι Επικυρίαρχοι του πλανήτη…την ψάχνουμε την δουλειά να ελέγχουμε την σακούλα….και την πηγή ενέργειας

ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙ…λέμε

σκατά επικυρίαρχοι….μιλάμε είμαστε για τον πέουλα καβάλα, ότι τεχνολογίες και αν αναπτύξουμε….

Ανεξέλεγκτη ιστορία ο λαός…Δεν ελέγχεται και ας φωνάζουν οι συνωμοσιολάγνοι….οι συνειδητοί υπηρέτες μας

Εχουμε γαμηθεί λέμε…Εμείς…οι Επικυρίαρχοι να βρούμε το πως θα ελεγξουμε τον λαό, αφού πρώτα καταφέρουμε να δώσουμε απαντήσεις στο γιατί….

Πάει αυτό…

δηλαδή…το γιατί αυτά τα κτήνη τα δίποδα….οι γιαχούς….που αποτελούν τον λαό φθάνουν τόσο εύκολα στην κτηνωδία…αυτό το ανακαλύψαμε…

Σου ομολογώ όμως μαλάκα….εντελώς εξομολογητικά ότι πιάνουμε τα αρχίδια μας στο πως θα κουμαντάρουμε τον όχλο….

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που λέγεται…..Φωνή λαού, οργή Θεού…

παροιμία…απο την ανάγνωση κατ’ ευθείαν όλων των εποχών !

Γαμημένος όχλος…

Αυτή είναι η κουβέντα μου….αυτό είναι το σενδόνι μου μαλάκα…που περάσαμε την μέση του και εσύ γρι δεν πήρες

Αυτή είναι η πιο μεγάλη δύναμη

ο γαμημένος λαός

ενίοτε…σαφός λαουτζίκος…

Ξεκινώ την πορεία προς το κλείσιμο με τις ποινές

ή μάλλον τις αποφάσεις των εφετών…

Γαμημένος όχλος

και ποιοί ήταν όλοι αυτοί που αποφάσισαν για μπεο και γάβρο ?

δικαστές κανονικοί ?

ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ δυνάμεις βλέπει και ο πρώην πρόεδρος του Αφροδίσιου πάγου….ο γουνάκιας….και χαίρεται ο βόθρος ο μάκης (Μάκη μου…σε άλλο Μάκη πάει αυτό)

Γαμημένος όχλος

Τίγκα…στις σκοτεινές δυνάμεις αυτή την εποχή…το Γκρης….μαύρα υπόγεια ρεύματα που λέγει και ο πολύ καλός παικταράς Βέμπος…

δεν λέγω Γαμημένος λαός….ίδιο πράγμα είναι

ΠΕΠΟΛ…ΧΑΒ ΔΕ ΠΑΟΥΕΡ….που λέγει και η χαμούρα…στην διαφήμιση του γερμανού…

και αν πέρα…απο το εφετείο…υπήρχε και τριτοβάθμιο όργανο….είναι δεδομένο….ότι η ποινή θα ξανα-άλλαζε….μια τρίτη ποινή ολότελα διαφορετική θα έβγαινε

…όπως με τις διαγνώσεις των διαφόρων γιατρών

άλλες ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ….εκεί στο πιο μπετόν αρμέ κατεστημένο…μετά το πανεπιστημιακό

τέσπα

Λαός και όχλος…είναι το ίδιο πράγμα…Μιμάκος speaking

για αυτό και την ιστορία των Ελλήνων…δεν την γράψανε όχλοι….ούτε λαοί….ούτε μάζες….αλλά ολίγοι…και τυπάρες…(όχι ο καραγκούνης)

η Πρώτη Δύναμη εις τον Πλανήτη μάλακες…δεν είναι ούτε η ΟΥΣΑ

ούτε η ΡΑΣΙΑ

…ούτε η ΤΣΑΙΝΑ

μάλακες είσαστε όλοι…..και κότσος

τι λέει το τραγουδάκιον της έτσι ?

ΠΕΠΟΛ ΧΑΒ ΔΕ ΠΑΟΥΕΡ

Παρελθόν καυτό σα λάβα – 3

10 Σχόλια

αναζήτηση (των πιθανών ενόχων) ή υπευθύνων γιά τη «μινωϊκή» έκρηξη αναβάλλεται γιά το τρίτο μέρος του «Φαέθωνα». Όπως αναβάλλεται γιά τότε και η συζήτηση περί πανάρχαιης τεχνολογίας… και των φοβερών συνεπειών της. Και δεν εννοώ μπαταρίες «τύπου Βαγδάτης» γιά επιχρύσωση αρχαίων κοσμημάτων. Εννοώ πολύ πιό χοντρά πράγματα.

Περιττό να σας θυμίσω τις ουσιαστικές (και όχι μόνο τυπικές) σπουδές μου, που μου επιτρέπουν να βλέπω πράγματα, που δεν βλέπουν οι άλλοι εύκολα. Αν έχεις μάτια να βλέπεις, το χάσμα μερικών αιώνων ή χιλιετιών αποδεικνύεται χάρτινος πύργος. Έτσι, έχω βρει αρκετές λεπτομέρειες της πανάρχαιης τεχνολογίας, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Θα σας πω μόνο το εξής, ως δωράκι: ακόμη και το σχήμα του νησιού «συμμετείχε» στο μηχάνημα, που γύριζε το μάγμα πίσω στον χρόνο. (Όσοι-ες έχετε ασχοληθεί με εργαστηριακή μουσική, πχ μελέτη κυματομορφών σε τύμπανα, κτλ, θα καταλάβετε.)

Ουσιαστικά, η ανάρτηση έχει τελειώσει στην προηγούμενη συνέχεια. Το ακλόνητο συμπέρασμα είναι πως χρονοσειρές παρουσιάζει μόνο το ηφαίστειο της Στρογγύλης (Θήρας, Σαντορίνης), οι οποίες οφείλονται στην κάποτε ύπαρξη μηχανισμού αλλοίωσης του χρόνου.

Ωστόσο, με αφορμή την προηγούμενη συζήτηση, θα εστιαστώ σ’ ένα περιστατικό.

Ανάμεσα στα πολλά μου ταλέντα, είναι και το της (έστω, περιορισμένης) ηθοποιΐας: όταν θέλω, παριστάνω επιτυχώς τον ηλίθιο! Προ αρκετών ετών, λοιπόν, ως περίεργος νέος (και -δίκην Περσέως, αντί κατόπτρου- φορώντας τη μάσκα της ηλιθιότητας), είχα παρακολουθήσει από κοντά διάφορους εγχώριους αστέρες της «έρευνας», να ρητορεύουν και να λένε διάφορα.

Από -τουλάχιστον- δύο από δαύτους, άκουσα το εξής:

  • Ότι και οι Άτλαντες, και οι Έλληνες είχαν ηλεκτρομαγνητικές ασπίδες προστασίας πάνω απ’ τις χώρες τους, αλλά οι Έλληνες κατάφεραν και τρύπησαν την ασπίδα των Ατλάντων (που κατεστράφη), κι έτσι κέρδισαν τελικά στον μεταξύ τους πόλεμο.

Αυτός ο ισχυρισμός τότε μου φάνηκε γελοίος. Αλλά δεν μίλησα. Όμως, εφάρμοσα αυτό που έμαθα στον στρατό: παίρνε ό,τι σου δίνουν, βάλ’ το στην τσέπη, και μη ρωτάς. Τον συγκράτησα, λοιπόν, και να που ήρθε η ώρα να τον σχολιάσω.

Είπαμε πως, ένα είδος «άπιαστης» (και γιά τα σημερινά δεδομένα) τεχνολογίας σίγουρα υπήρχε σε παμπάλαιους, προϊστορικούς καιρούς. Άρα, οι αναφερθείσες «ασπίδες προστασίας» έχουν σοβαρή πιθανότητα να υπήρξαν – και τ’ αναφερθέντα γεγονότα να έγιναν ακριβώς όπως τα περιέγραψαν οι υπερκαινοφανείς αστέρες τ’ς «έρευνας».

Όμως, πόθεν ο ισχυρισμός αυτός; Ποιά η πηγή του;

  • Η πηγή αποκλείεται να είναι η φαντασία των «ερευνητών» αυτών. Δεν συζητάμε γιά πράγματα ανύπαρκτα!
  • Επίσης, αποκλείεται κατηγορηματικώς να είναι σενάριο του Τζώρτζ Λούκας, που παράπεσε.

Τότε;

Μία και μόνον πιθανότητα: πρόκειται γιά απόσπασμα από τις «χαμένες» σελίδες του «Κριτία»!!!

Ως ενίσχυση του συμπεράσματός μου, έμαθα (σ’ ευχαριστώ, Venus!) πως ο μακαρίτης …Φαέθων εκ Θεσσαλονίκης έλεγε πως κατείχε την χαμένη συνέχεια του «Τίμαιου»! Έ, ακριβώς αυτό που είπα κι εγώ, αλλά δεν τό ‘μαθε καλά το μάθημα! Τζάμπα το φροντιστήριο! LOL!!!

Ο «Τίμαιος» είναι πλήρες έργο, ή σχεδόν πλήρες. Άντε, να λείπει καμιά σελίδα. Και δεν ασχολείται μόνο με την Ατλαντίδα. Ο κατ’ εξοχήν «ατλάντειος» διάλογος είναι ο «Κριτίας», ο οποίος σήμερα είναι σακατεμένος. Και το μισό (ίσως και περισσότερο) του βιβλίου λείπει, και στις υπάρχουσες σελίδες έχει πέσει άγριο ψαλλίδι λογοκρισίας.

Αν αμφιβάλλετε, και τα δύο κείμενα στο πρωτότυπο (δεν υπάρχει μετάφραση) βρίσκονται στην Βικιθήκη. Ρίξτε μιά ματιά. (Καλό θα σας κάνει – όχι κακό.)

Λίγο αργότερα έμαθα (σ’ ευχαριστώ, Μάγια!) πως αυτά τ’ ανέφερε σε κάποιο βιβλίο του και ο Μαργιωρής. Ο οποίος Μαργιωρής, όμως, (α) ουδέποτε απετέλεσε σημείο αναφοράς των ερευνητικών αστέρων της δεκαετίας του 1990, και (β) τα γράφει σε βιβλίο εκδοθέν «κάπου εκεί μέσα» (τη δεκαετία του ’90), όχι σ’ αυτά που έβγαλε τη δεκαετία του 1950.

Τί προκύπτει, τώρα, απ’ όλ’ αυτά;

Ότι το απόσπασμα απ’ τις «χαμένες» σελίδες του «Κριτία» το έφερε στην Ελλάδα (υπό μορφή φωτοτυπιών) κάποιο άτομο (σίγουρα πράκτορας), που το βρήκε σε κάποια κρυφή βιβλιοθήκη των σεσημασμένων υπόπτων (καρδιναλίων και ραββίνων). Αυτός μετά επέτρεψε να του ρίξουν μιά ματιά οι εγχώριοι ερευνητικοί αστέρες, με την υποχρέωση (; ) να επικαλούνται στις ομιλίες τους όσα διάβασαν.

Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, διότι αποκλείεται να έγιναν αλλοιώς! Το θέμα, όμως, είναι: γιατί οι γνωστοί «ύποπτοι» προέβησαν σε μιά τέτοια ενέργεια; Σε τί τους εξυπηρετούσε;

Ειλικρινά, σ’ αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Γιά να είμαι ακριβής, δίνω μία: Δηλαδή, εννοώ ότι ήθελαν να «μετρήσουν» την ευφυΐα του λαού μας – να δούνε ποιός απ’ τους περίεργους, φιλομαθείς ακροατές τέτοιων ομιλιών θα έπαιρνε χαμπάρι την προέλευση αυτού του (όντως απίθανου) ισχυρισμού.

Αλλ’ αυτή η απάντηση με καλύπτει κατά ένα -ας πούμε- 10%. Όχι παραπάνω.

Μέχρι να ξαναπιάσουμε τις «ζουμερές» αναρτήσεις, σας αφήνω να το σκεφθείτε. Πάσα συνεισφορά δεκτή!