Αν καί όταν έρθει ποτέ κυβέρνηση Αισυμνητείας στην Ελλάδα, οι πρώτοι δύο νόμοι που πρέπει να θέσει σε ισχύ, είναι οι εξής:

Νόμος α’

Άρθρον μόνον

Επαναφέρεται η θανατική ποινή με αναδρομική ισχύ· καί δή, ακόμη καί γιά αδικήματα μή προβλεπόμενα από τους εκάστοτε Ποινικούς Κώδικες.

Νόμος β’

Άρθρον 1ον

Ο εμπρησμός δασών τυγχάνει λίαν ιδιώνυμον αδίκημα, τιμωρούμενον διά της θανατικής ποινής ΑΝΕΥ ΔΙΚΗΣ.

. . . . . . . . . . .

ΑΝ μιλάμε σοβαρά. Με ο,τιδήποτε λιγώτερο, ή -έστω- διαφορετικό, κλάνουμε.

. . . . . . . . . . .

«- Μά, τα δικαιώματα του κατηγορουμένου!… ο νομικός πολιτιΖμός!… ο Ευρωπαϊκός ΔιαφωτιΖμός!… ο ανθρωπιΖμός!…»

Άκου ‘δώ, κύριος! Άμα θες να κλάσεις, τράβα παραπέρα. Όχι απάνω στη μούρη μου!