Το παρουσίασε μέν (εδώ καί κάτι μέρες) ο καλός διαδικτυακός συν-γραφιάς «Ίχνος», του οποίου τυγχάνω φανατικός αναγνώστης, αλλά δεν άντεξα καί το ξεπατήκωσα! (Από δώθες.)

Υποθέτω πως ο Ίχνος έχει βαρεθεί ν’ απονέμει τέτοια χρυσά μετάλλια, οπότε είπα να δώκω κι εγώ ένα… στην πρώτη ομάδα ηλιθίων που λέγαμε. (Αναμείνατε, να βγεί καί βίντεο με τους εμβολιάκηδες, να δώκω καί στη δεύτερη.)

Απολαύστε!