Κατευθύνσεις για Δεκέμβρη 2020

 

 

Παλαιός

 

Όποιος ενδιαφέρεται, αλλά δεν έχει καταπιαστεί, ή δεν έχει παρακολουθήσει το εν λόγω θέμα, ας ΔΕΙ στην προηγούμενη ανάρτηση, όπου υπάρχουν οι ανάλογες εξηγήσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε εποικοδομητικά-ωφέλιμα τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις [[ Εργασία ή Οραματισμό ]] είναι ανάγκη να έχετε στραμμένο το πρόσωπο σας πρός την διδόμενη κάθε φορά κατεύθυνση, έτσι ώστε η ενέργεια που έρχεται από εκεί να ευνοήσει το αντίστοιχο θέμα.