πολαύστε, να κάνετε κεφάλι!

 

Διότι, σαν πολλή μαυρίλα έπεσ’ απάνω μας!… παρά την Άνοιξη! (Που πρέπει να έρθει καί να την αισθανθούμε, βραδερφέ!)