Περί ‘‘Κρυπτείας’’ ούν ο λόγος !!

 

 

<= προηγούμενο

 

Αφιερωμένο στον γελαδολαό και στην βλακεία που τον δέρνει !!

 

Παλαιός

 

ν και είχαμε αναφερθεί παλαιότερα, έστω και επιδερμικά, περί ‘‘Κρυπτείας’’, πράγμα που βεβαίως δεν το ελπίζαμε αλλά και εκ των πραγμάτων διεφάνει ότι ουδόλως είναι κατανοητό το βαθύτερο νόημα αυτής, όθεν και εκ των της σήμερον καταστάσεων, είναι αναγκαίο να επανέλθουμε, και να διασαφηνίσουμε το θέμα εν τω βάθει, μήποτε και κάποιοι κατανοήσουν επιτέλους πως, και γιατί, διασυνδέονται, οι σημερινές καταστάσεις μετ’ αυτού αλλά και μέ τινα άλλα.

Θα προσπαθήσω να είμαι όσον το δυνατόν σύντομος, και να μην επεκταθώ πολύ, αν και το θέμα αυτό απλώνεται σε μεγάλη έκταση, και σχετίζεται με όσα πλείστα άλλα, και η πλήρης ανάπτυξής του θα κάλυπτε αρκετούς τόμους, και όχι απλώς ένα μικρό άρθρο – αλλά ας είμαστε συνοπτικοί, και ελπίζω τουλάχιστον τα βασικά να γίνουν κατανοητά.

Σχεδόν το σύνολον των Ελλαδοδιαβιούντων γελαδέζων, έχουν πιθανόν -αλλά όχι σίγουρα- ακούσει και μάθει περί ‘‘Κρυπτείας’’, μέσα από τα παραδιδόμενα για κάποια ομάδα/ες που καιροφυλακτούσαν για την ανεύρεση κατασκόπων, καθώς και για την επιστροφή στα πατρώα εδάφη, ή και την εύρεση κάπου εκτός επικρατείας, των όποιων προδοτών, ώστε να τους τιμωρήσουν για την κατασκοπεία ή την προδοσία που διέπραξαν έναντι της πατρίδος. 

 

Περισσότερο γνωστή είναι η Σπαρτιατική Κρυπτεία, που σκοπό είχε, να εξασφαλίσει την μυστικότητα, περί του αριθμού και των κινήσεων των πολεμικών της τμημάτων, και το οποίο είχαν αναλάβει κυρίως έφηβοι νεανίες. 

Μονάδες εποπτείας και ανίχνευσης κατασκόπων και προδοτών, είχαν βεβαίως και διάφορες άλλες πόλεις, έστω και σε υποτυπώδη μορφή, ή μικρότερη  έκταση. 

 

Όλοι όσοι συνελλαμβάνονταν διαπράττοντες προδοσία ή κατασκοπεία συνήθως εκτελούνταν επί τόπου, χωρίς άλλες διαδικασίες.  Μιά άλλη μορφή ‘‘Κρυπτείας’’ ήταν η αναζήτηση των προδοτών, μετά την πράξην τους, για την απόδοση της θανατικής τιμωρίας.

Και η πιό γνωστή περίπτωση εφαρμογής ‘‘Κρυπτείας’’ και τιμωρία, είναι με τον Μαλιέα Εφιάλτη του Ευρυδήμου, που πρόδωσε οδηγώντας τους Πέρσες διά της Ανοπαίας Ατραπού στην περικύκλωση των υπερασπιστών των Θερμοπυλών, τον οποίον είχε επικηρύξει η Αμφικτυονία και σκότωσε ο Τραχίνιος Αθηνάδης, όταν τον ανεγνώρισε επιστρέφοντα στην πατρίδα του.

 

Όπως είχα αναφέρει και σημειώσει παλαιότερα, η ‘‘Κρυπτεία’’ είναι ένας παμπάλαιος «πρωταρχικός» θεσμός του Ελληνικού Έθνους, που είχε φτάσει, ξεφτισμένος πλέον, στην Κλασσική Ελλάδα, όπως άλλωστε και ο θεσμός της Αισυμνητείας, και που σήμερα αποτελούν γραφικά κατάλοιπα παλαιών εποχών.

Την εποχή της Πάλαι ποτέ Ελλάδος, πρίν την κατρακύλα, ο εν λόγω θεσμός είχε άλλο όνομα, αλλά αφού έχει πλέον επικρατήσει αυτός της ‘‘Κρυπτείας’’, ας μην ανοίξουμε τέτοιο θέμα και ας μείνουμε στο να κατανοήσουμε το νόημα, τον σκοπό, το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας της.

 

Κάποιοι, από σας, που διαβάζουν το παρόν κατεβατό, ίσως σκεφτούν «εμείς εδώ χανόμαστε … εσύ τι διάολο έπαθες και μας τσαμπουνάς τώρα τέτοιες «μαλακίες» ;;»

 

Έε λοιπόν, τίποτα δεν έπαθα μανάριαμ’, ή μάλλον τίποτα που να σημαίνει ότι τα έχω χάσει, και από το κοκομπλόκο κατεβάζω ότι βρεθεί … εγώ λοιπόν, από μυαλά τουλάχιστον, μιά χαρά είμαι … εσείς όμως, δεν φαίνεται να πηγαίνετε καλά, και σε συνάφεια με το προκείμενο, διότι δεν ξέρετε ούτε τι είναι ο θεσμός της ‘‘Κρυπτείας’’, ούτε τα παρεπόμενά του, διότι δεν έχει να κάνει μόνο με κατασκόπους και προδότες αλλά με όσα άλλα ποικίλα θέματα, τα οποία δεν καθίστανται άμεσα και εν πρώτης φανερά, μέσω του χρησιμοποιούμενου όρου, θέματα τα οποία πάνε πίσω βαθειά στην λειτουργία, την διατήρηση, την ύπαρξη και την ρίζα αυτού τούτου του Έθνους.

Πάνω σ’ αυτό είναι, που θα καταπιαστούμε παρακάτω, και θα προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε τι παίζει μ’ αυτό το θέμα, πράγμα το οποίο δεν είχατε πιάσει και κατανοήσει τις προηγούμενες φορές, που είχαμε αναφερθεί στην ‘‘Κρυπτεία’’.

Βέβαια, δεν έχω σκοπό να μεταφέρω, ξανά εδώ, όσα σας είχα γράψει πέρυσι τέτοιον καιρό, εκεί στο «‘‘Αγέρηδες’’ το ‘φέρανε !!», αλλά να το πάω παραπέρα, διαφωτίζοντας τα σημεία εκείνα που είχαν μείνει σκοτεινά.

 

Και ας ξεκινήσουμε με το τι είναι ‘‘Κρυπτεία’’ : 

‘‘ο, σε πλείστα όσα επίπεδα, «θεσμός – μηχανισμός» εκείνος, ο οποίος έχει σκοπόν του την προστασία και την διαφύλαξη του Έθνους, και των σχετιζομένων με αυτό θεμάτων, πραγμάτων και καταστάσεων.’’

 

Απ’ αυτόν τον μικρό ορισμό γίνεται φανερό και σαφές ότι, οτιδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, στον έσωθεν ή στον έξωθεν του Έθνους χώρο, σχετίζεται με την προστασία και την διαφύλαξη του Έθνους, η ‘‘Κρυπτεία’’ είναι παρούσα, καθώς είναι εν πολλοίς δικό της, ή και δικό της θέμα.

Ο δε προσανατολισμός της είναι διπλός, εσωτερικός αλλά και εξωτερικός, διερευνούσα τα προερχόμενα εκ του εξωτερικού και των αλλοεθνών, αλλά και όλα εκείνα εκ του εσωτερικού και των μελών του Έθνους, επιφορτισμένη με την Εποπτεία όλων των θεμάτων (και των εμπλεκομένων ανθρώπων) με σκοπόν και στόχο της, την προστασία, την διασφάλιση και την διαφύλαξη του Έθνους, της Πορείας, των Κανόνων και του Σκοπού του.

Πρόσεχε και εξέταζε κάθε τι προερχόμενο από το εξωτερικό, (ανθρώπους, πράγματα, ιδέες, τρόπους κλπ. κλπ.) ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με αυτά που Έθνους και να μην προκαλεί την παραμικρή διασάλευση. Ταυτόχρονα, παρόμοια λειτουργούσε και ως πρός το εσωτερικό, ούσα κατ’ αυτόν τον τρόπο ο απόλυτος ελεγκτής, όχι όμως για να πάρει, να επιβάλλει και να προσποριστεί τον έλεγχο πρός όφελος κάποιου, αλλά πρός όφελος αυτού τούτου όλου του Έθνους.

Και ενώ το Ελληνικό Έθνος έδινε μεγάλη βάση στην πρόοδο και την ανάπτυξη κάθε Πολίτου ατομικά, μέγιστη βαρύτητα έδινε στο Όλον και όχι στο πρόσωπο, καθώς κάθε Πολίτης ήταν ένα μικρό μέρος αλλά όχι το όλον οικοδόμημα-Έθνος.

Και μπορεί το Πάλαι Ποτέ Ελληνικό Έθνος να φαίνεται ότι ήταν και λειτουργούσε ως ένα απολύτως Απολυταρχικό σύστημα, στην πραγματικότητα δεν συνέβαινε αυτό, απεναντίας ήταν το πιό Ελεύθερο και Δίκαιο σύστημα που έχει υπάρξει και θα υπάρξει ποτέ, όπου οι Υποχρεώσεις προηγούντο των Δικαιωμάτων, και η Ελευθερία και τα Δικαιώματα εκάστου σταματούσαν εκεί που άρχιζε η Ελευθερία και τα Δικαιώματα του άλλου, και του Συνόλου-Έθνους.

 

Σκοπός της ‘‘Κρυπτείας’’ ήταν η, με κάθε τρόπο και μέσον, εξάλειψη του όποιου κινδύνου απειλούσε το Έθνος, είτε αυτός προερχόταν από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό.

Στραβές και Αντεθνικές Ιδέες, Δικαιωματισμοί, Διεθνισμοί, Αλληλεγγυότητες και λοιπές φαιδρότητες αντιμετωπίζονταν μαχαίρι – μπάμ και κάτω !! … τέτοιες μαλακίες δεν είχαν τύχη και πέραση τότε !!

Όσοι διαβάζετε Ιστορία, αλλά και όσοι θυμάστε -το είχαμε γράψει εκεί στο «‘‘Αγέρηδες’’ το ‘φέρανε !!» όταν τόλμησε, ο Αθηναίος Λυκίδης να προτείνει, το να σκεφτούν οι Αθηναίοι την πρόταση του Ξέρξη, να συμμαχήσουν μαζί του, και ‘κείνος να τους ρίξει γερό μπαξίσι και ταυτόχρονα να τους ξαναστήσει τα πάντα που είχαν καταστραφεί, οι Αθηναίοι τον έστειλαν, αυτόν, και όλη την οικογένειά του, διά λιθοβολισμού, να κάνει παρέα και ν’ αγναντεύει τα ραδίκια.  Φαίνεται ότι κατά καιρούς κάποιοι θυμούνταν ακόμη τους παλιούς κανόνες. 

Οι κανόνες που ακολουθούνταν, και οι τιμωρίες που επιβάλλονταν ήταν απόλυτες, και πολύ άγριες, χωρίς ίχνος ευαισθησίας, όχι διότι οι Έλληνες εκείνου του καιρού δεν ήταν ευαίσθητοι, αλλά διότι κάποια πράγματα δεν χωρούν τέτοιες μαλακίες. Το Δίκαιον και η Απόδοση της Δικαιοσύνης, και η Επιβολή της Τιμωρίας, δεν είχαν ελαστικότητες, ήταν απόλυτα και ξεκάθαρα – το Έθνος προσέφερε τα πάντα στους Πολίτες του, αλλά ταυτόχρονα απαιτούσε και τα πάντα απ’ αυτούς … και όπως έχω γράψει παλαιότερα, σε όποιον δεν άρεσαν κάποια πράγματα, εκτός των όσων μπορούσε να κάνει εντός, μπορούσε αν δεν του άρεσε πλέον το Έθνος, αφού περάσει από έλεγχο, να φύγει και να πάει όπου ήθελε, αλλά όχι πρίν να ελεγχθεί, διότι τότε καθίστατο αυτόματα Προδότης και θα κυνηγιόταν μέχρι να εξαλειφθεί πλήρως, αυτός και κάθε μέλος της οικογένειάς του, και η μόνη περίπτωση η οικογένεια να μην εμπλακεί, ήταν να έχει αποκοπεί απ’ αυτόν, και να μην συμμετείχε ή συνέφαγε μαζί του τα «αργύρια».

Τα έξωθεν πρόσωπα, που απεργάζονταν κακά πρός το Έθνος των Ελλήνων, όταν αυτό γινόταν αντιληπτό, μιά ομάδα αναλάμβανε την εξάλειψήν τους.

Μίζες, μυστικές συμφωνίες κλπ. κλπ. δεν υπήρχαν, ότι γινόταν ήταν σε πλήρη γνώση όλου του Έθνους, ότι κρυφό και ενάντιο στο Έθνος  ήταν Προδοσία και είχε την ανάλογη αντιμετώπιση – ΕΚΤΕΛΕΣΗ !!

 

Όπως επίσης έχουμε ’πεί, δύο βασικές εντολές απαγορεύσεις ήταν οι «όχι επιμειξίες … όχι θρησκείες», αλλά συν τω χρόνω οι πρόγονοί μας νόμισαν ότι αυτοί ήταν πιό ξύπνιοι και ήξεραν καλύτερα από αυτούς που είχαν θέσει όλους του κανόνες και γενικότερα τα περί λειτουργίας του Έθνους … και να επιμειξίες, να θρησκείες και παπαδαριά … και όπως ήταν αναμενόμενο μας πήρε και μας σήκωσε.

Αγγελιοφόροι και οι φιλόσοφοι, προσπάθησαν να θυμίσουν ξανά τις αξίες και τους αναγκαίους κανόνες … αλλά το Ελληνικό πλέον χαζοπόπολο, δεν άκουγε τίποτε, και με την σύμπραξη και κατεύθυνση από τα παπαδαριά, πήραν ξανά και ξανά στο κυνήγι όλους αυτούς που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου, και άλλους δολοφόνησαν, άλλους σκότωσαν, άλλους κυνήγησαν, άλλους έδιωξαν, άλλους έτσι άλλους αλλιώς, χωρίς να ακούσουν κανέναν.

Τελικά, όλοι αυτοί που εργάζονταν για το Έθνος, έφυγαν αλλά και ενσαρκωνόμενοι σε ξένους τόπους, πέρασαν εκεί γνώσεις κλπ. κλπ. Επανέρχονταν δε κατά καιρούς, μήπως και κάτι γίνει, κάτι αλλάξει, αλλά μάταιος κόπος.

 

Επειδή το Ελληνικό Έθνος δεν είναι μιά αφηρημένη έννοια, αλλά απόλυτα συγκεκριμένη, από την στιγμή που καταπατήθηκαν αρχές και κανόνες και το Έθνος μπασταρδεύτηκε, αιματολογικά, νοητικά, συναισθηματικά, από νοοτροπία, ψυχικά και πνευματικά, το Ψυχικό του Αποτύπωμα, έγινε κουλουβάχατα, και νόσησε βαριά, ενώ ταυτόχρονα αυτοί που ενδιαφέρονταν και φρόντιζαν το Έθνος, αποτραβήχτηκαν, και μαζί αποτραβήχτηκε και κάθε είδους παρεχόμενη προστασία και βοήθεια· και η συνέχεια γνωστή, μας πήρε η κάτω βόλτα, άρχισε η κατρακύλα και ο ξεπεσμός … και για να μείνω στα ιστορικώς γνωστά φάγαμε ένα ΑΓΓΟΥΡΙ μα τι ΑΓΓΟΥΡΙ – 2χιλιετές !! με σφαγές, λοιμούς, λιμούς, διωγμούς και γίναμε ο κατιμάς των κατιμάδων, χώρια που μείναμε τρείς κι ο κούκος, και ενώ λογικά θα έπρεπε να είμαστε σήμερα ένα πανίσχυρο, ομοιογενές και πολυπληθές Έθνος, είμαστε ένα χτικιάρικο σκύφτουλο γλοιώδες γιουσουφάκι, που φιστικώνει και σφαλιαρίζει ο καθείς, όπως και όταν θέλει.

 

Κάποια στιγμή, εκεί περίπου στο 1700, άρχισε να ξαναμαζεύεται εδώ «κάποιος κόσμος», και επανήλθε μιά μικρή βοήθεια και προστασία, αλλά δεν είχαμε μυαλό και κάτσιασε.

 

Σήμερα πλέον, είμαστε σε μια γενικότερα κρίσιμη καμπή για την ανθρωπότητα, πλέον του ότι οι Έλληνες ήταν ανέκαθεν το κόκκινο πανί, για το «Σύστημα», με σκοπό την εξαφάνισή τους.

ΟΙ δε Έλληνες των ημερών μας, αντί να συμμαζέψουν τα μυαλά τους, αποβλακώθηκαν εντελώς, και θα έλεγε κάποιος ότι μοιάζει σαν αντί αυτοί ν’ αναπτύσσονται, αυτοί μάλλον ξαναγυρνάνε σε πρώϊμες πιθηκοειδείς καταστάσεις, οπότε και κάνουν τα απολύτως αντίθετα απ’ ότι θα έπρεπε να κάνουν.

Έτσι, όλο αυτό που βλέπω είναι ότι, αν δεν ξυπνήσουμε και δεν αντιδράσουμε άμεσα, ώστε ν’ αντιστρέψουμε τις καταστάσεις, τότε μάλλον θα αποτραβηχτεί, ξανά πάλι, όποια βοήθεια και προστασία έχει παραμείνει, και θα μείνουμε στο απόλυτο έλεος των επικυριάρχων … ελπίζω δε ότι πληροφορηθήκατε και γνωρίζετε τι ετοιμάζουν για ολόκληρη την ανθρωπότητα, και κυρίως για τους υπάρχοντες ακόμη Έλληνες – άλλωστε εμείς εδώ, τα γράφουμε συνεχώς !!!

 

Αυτήν την στιγμή, ο κύριος ΠΡΟΔΟΤΗΣ είναι ο ΓΕΛΑΔΙΚΟΣ Λαός, και όχι οι πεμπτοφαλλαγγίτες και οι πουλημένοι μπωλητικοί, δισκατάδες, στρατοκνώδαλα κλπ. κλπ.  αυτοί είναι δευτερεύοντες, και θα λάβουν τα νόμιμα, εάν και όποτε γίνουμε Ελλάδα, καθώς τότε θα έχει νόημα κάποια ‘‘Κρυπτεία’’ ν’ αποδώσει σε όλους αυτούς, στους συντρόφους τους, στους συμφάγωντες, ακόμη και στα κατσικομούλαρά τους, τα δέοντα, τότε οικογενειακώς όλοι αυτοί θα εξαλειφθούν μέχρις ενός, ασχέτως του χρόνου που θα χρειαστεί … και ας μείνουν οι πονοψυχάκηδες να οδύρονται ότι δεν είναι ανθρωπιστικό και ότι δημιουργεί ψυχολογικά τραύματα (μόνο που ξεχνούν πάντα, να εκδηλώνουν τους οδυρμούς τους, όταν αυτά τα καθίκια κάνουν όλα όσα κάνουν, χωρίς να υπολογίζουν τίποτε, και μάλιστα να εκφράζουν δημόσια την ευχαρίστηση και την χαιρεκακία τους).

 

Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο σημείο, που δεν είχατε καταλάβει, τα περί ‘‘ΚΡΥΠΤΕΙΑΣ’’.

 

Θα ρωτήσω λοιπόν :

Έχετε έστω λίγο μυαλό να καταλάβετε ποιός θα λάβει πρώτος την αρμόζουσα τιμωρία ;; Και εν προκειμένω, δεν είναι αναγκαίο την τιμωρία αυτήν, να την εφαρμόσει κάποια ‘‘Κρυπτεία’’, αφού αποσύροντας κάθε βοήθεια και προστασία, αυτό θ’ αναλάβουν -εκόντες άκοντες- να το εφαρμόσουν οι εχθροί … και αν τα όσα γίνονται δεν σας λένε κάτι, περιμένετε τότε να σας μπεί καλά το αγγούρι, ώστε να το καταλάβετε !! … απλά θα σας συστήσω να διαβάσετε και να μάθετε καλά, τι και από τι πέρασε ο πληθυσμός, της αείποτε γελαδικής περιοχής, από το 500π.ε. μέχρι το 1900μ.ε.

 

Όταν κινήστε από ένα ηλίθιο και βλακώδη παρτακισμό, και όλα όσα κάνετε οδηγούν στην διάλυση του Έθνους και της Πατρίδος, και όταν στηρίζετε και ψηφίζετε αυτούς που δηλωμένα και ξεκάθαρα -οπότε εν γνώση σας- είναι ενάντιοι στο Έθνος και την Πατρίδα, ΤΟΤΕ ΕΣΥ, ο κάθε ηλίθιος και μαλάκας παρτάκιας, ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ !! … και όλοι ΕΣΕΙΣ, που έχετε τις εν λόγω απόψεις και λειτουργείτε μ’ αυτά τα κριτήρια ΤΟΤΕ ΌΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ !!

Και αφήστε στην άκρη τις μαλακίες και τις δικαιολογίες του δεν ξέρατε … ξέρατε και παραξέρατε, αλλά επιλέξατε με γνώμονα τον ηλίθιο -καν έξυπνο- παρτακισμό σας !! … οπότε αυτό που μένει είναι, ή να αλλάξετε ΧΤΕΣ, ή να ετοιμαστείτε για «το μεγάλο πήδημα», αυτό που θα σας στείλει άκλαυτους και σκούζοντας γοερά !!

Και το ωραίο ξέρετε ποιό είναι ;;

Από την στιγμή που κάνετε κάτι, το οποίον είναι ενάντιο στο Έθνος, τότε αυτόματα μεταπίπτετε σε ΕΧΘΡΟ του Έθνους, οπότε πολύ καλά θα έκανε κάποια ‘‘Κρυπτεία’’ να σας περιλάβει και να σας κάνει «τ’ αλατιού».

Αυτό δε, που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα [[και είναι κάτι παρόμοιο με ‘κείνο που συνέβαινε κάπου εκεί στους μικρούς αιώνες της π.ε.]] είναι ότι τα γελάδια αυτού του τόπου, λειτουργούν σαν λοβοτομημένα χάπατα Στοκχόλμης, κάνοντας τα πάντα ενάντια στον εαυτόν τους, και το μέλλον των παιδιών τους, προσπαθώντας να καταστρέψουν το Έθνος, γλείφοντας και στηρίζοντας κάθε κοπρίτη και σούργελο, που του πασάρουν τα μου-μου-έδια, συναινώντας στο ξεπούλημα της πατρίδος, αδιαφορώντας για το πλιάτσικο και την εκχώρηση των πάντων σε αλλοεθνείς, ακολουθώντας έκτροπα και ενστερνιζόμενοι κάθε χυδαίο τρόπο, έκφραση και συνήθεια, και παραμένοντας απαθείς στην πλήρη διάλυση της χώρας και την μετατροπή των πολιτών της σε νεοδουλικές χαπακιασμένες μαριονέτες, εγκαταλείποντας όλα αυτά για τα οποία πάλεψαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν οι προγονοί μας.

 

Καταλάβατε τι διάολο έχετε κάνει ;;

Καταλάβατε ότι ψηφίζοντας και στηρίζοντας ανθρώπους και κόμματα που είναι υπέρ της πιθηκοεισβολής, καλωσορίζοντας εποικιστές, παίζοντας τους αλληλέγγυους ισλαμόκαυλους, θέλοντας και επιδιώκοντας Διεθνισμούς, Δικαιωματισμούς και κάθε άλλου είδους μαλακία, ουσιαστικά στρέφεστε ενάντια στο Έθνος και την Πατρίδα, δρώντας Αντεθνικά ;;

Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, που κάνετε, γυρίζουν μπούμερανγκ στην καμπούρα σας, ασχέτως αν εσείς δεν είχατε το μυαλό να σκεφτείτε που οδηγούν ;;

Καταλαβαίνετε ότι, ακόμη και αν δεν εξαλειφθούμε ως λαός και χώρα, ο χώρος θα αδειάσει από κάθε άνθρωπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει και να σπρώξει μπροστά τον τόπο (όχι μόνο απ’ αυτούς που θα ξενιτευτούν αλλά και από σημαντικές γεννήσεις) ;; … δείτε τι έγινε πρίν 2χιλιετίες, όπου σταδιακά άρχισαν να σπανίζουν τα μεγάλα μυαλά, και οι πραγματικοί δημιουργοί από την Ελλαδοχώρα, πράγμα που βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα.

 

Καταλάβετέ το, καθ’ ήν στιγμή λειτουργείτε αντεθνικά, μπλοκάρεται το Ψυχικό Αποτύπωμα του Έθνους, και ταυτόχρονα αποσύρονται ή ελαττώνονται οι κάθε είδους προστατευτικές και βοηθητικές ενέργειες.

 

Σκούζαμε εκεί στις εκλογές «Μην ψηφίσετε κανέναν που είναι υπέρ της εισβολής και του εποικισμού» … αλλά εσείς μας γράψατε κανονικά, σ’ αυτά που δεν έχετε … και ξαφνικά διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν οι εισβολείς, προωθήθηκαν μέτρα υπέρ τους και εναντίον μας, και άρχισαν οι επιτάξεις και αύριο οι κατασχέσεις και οι εξώσεις, για να τους στεγάσουν !! … και τώρα που πέρασε η γλύκα και άρχισε να τσούζει το αγγούρι … σκούζετε για αποσυμφορήσεις και λοιπά και ρέστα … 

Αλλά, εσείς δεν είστε, που πρίν από 7-8 μήνες, δεν σας ένοιαζε παρά μόνο το ποιούς και πόσους κώλους θα γλείψετε ;; … γιατί σκούζετε τώρα ;; … γιατί θα σκούζετε και αύριο αν δεν βάλετε μυαλό ;;

Και να σκεφθείτε ότι, απλά έγινε μιά απόσυρση βοηθητικών και προστατευτικών ενεργειών, χωρίς να μεταστραφούν και να επιπέσουν τιμωρητικά στα κεφάλια μας, αφού σχεδόν όλος ο Γελαδικός λαός, με τις πράξεις του, μεταπήδησε στο Εχθρικό στρατόπεδο, φανταστείτε τι έχει να γίνει λοιπόν εάν πράγματι συμβεί κάτι τέτοιο και οι ενέργειες του Ψυχικού Αποτυπώματος στραφούν εναντίον μας.

 

Σε ανθρώπους, που αν δεν συναινούν, αδιαφορούν για το ξεπούλημα, την διάλυση και την μετατροπή της Πατρίδος σε ότι χειρότερο μπορεί να υπάρξει, μόνο ένα αρμόζει … μιά μπόμπα να πάνε στον διάολο, ή και βοήθεια στους κατσαπλιάδες πιθηκοεισβολείς να τους μακελέψουν, μια ώρα γρηγορότερα !! … τουλάχιστον τότε, αν μείνει κάποιος Έλληνας, θα μπορεί να ξέρει ποιούς πολεμάει …

 

Τόσες και τόσες φορές το είπαμε … αλλάξτε, και βάλτε πλάτη, ν’ αναστρέψουμε την κατάσταση, και να κάνουμε την Ελλαδοχώρα ξανά ΜΕΓΑΛΗ και ..ΕΛΛΑΔΑ, και τα γελαδοζωντόβολα ΈΛΛΗΝΕΣ/ΙΔΕΣ !! … αν και αυτό, θα έπρεπε να το είχαμε ξεκινήσει ΧΤΕΣ … ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον ΤΩΡΑ !! … ίσως και να προλαβαίνουμε ακόμα, πρίν μας παρασύρει το «ρέμα», στον αφανισμό και την λησμονιά !!

 

Σταματώ εδώ, και ίσως  αναφερθούν και μερικά ακόμη, στην επόμενη συνέχεια.

 

Υγ.  Το καταχέριασμα στους Αιγαιονησιώτες, και όχι μόνο, στην συνέχεια !! … όχι που νομίσατε ότι θα την γλιτώσετε … αν και σας τα έχω σούρει, αλλά λέω να σας ρίξω ένα πιό γερό «ξέσκισμα» … έτσι για να ‘χετε !!

 

 

συνέχεια => επόμενο