Γράφει ο Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος

Ο Φίλιππος μόλις είχε φτάσει στις Αιγές ολοκληρώνοντας την επιτήρηση των βορείων εδαφών του Βασιλείου του.
Στον νου του είχε να προετοιμάσει την απελευθερωτικη εκστρατεία του κοινού των Ελλήνων .
Σκοπός των Ελλήνων γεωστρατηγιστων ήταν η Αμφιγονικη σύζευξη των αντιρροπων ισομετρικων κέντρων Ήλιων .
Ήτοι του Ήλιου των Δελφών ως πρωτεύουσα του Δυτικού ημισφαιρίου και του Ήλιου των Σάρδεων ως πρωτεύουσα του Ανατολικού Ημισφαιρίου.
Έπρεπε όμως να επιβεβαιωθεί σε όσα του έλεγε η κοκινοχαιτουσα Βασιλισσα Ολυμπίαδα
Ο Αλέξανδρος είχε μυηθεί στην τέχνη των τεχνών .
Μπήκε στο πανδιδακτηριο όπου οι Μακεδόνες ευγενείς και μελλοντικοί ηγήτορες εδιδασκοντο την τέχνη της Λογικής και του Οραματισμού .
Ο Γιος του στέκονταν στο βάθος ενώ στην είσοδο υποδέχονταν τον στρατηλάτη Βασιλέα ο Ιερομυστης Αριστοτέλης.
Όλοι ήταν έτοιμοι για την σπουδαία στιγμή της πρωτοκαιριας ερώτησης που αποτελούσε και το πρόκριμα της Αριστοκρατικής διαδοχής από Άξιο κράτη Πατέρα προς Άξιο κράτη γιο ώστε η βασιλεία να υπηρετεί τον Θείο Νόμο.
Τις εστιν ο Διδάσκαλος Αλέξανδρε;
Ο Ξανθομαλης έφηβος γύρισε το μεγάλο κάτοπτρο προς τον Ήλιο ώστε να δέχεται τις υπερουσιες φωτοδοτικες ακτίνες που αντανακλονταν προς αυτόν.
Βασιλέας Φιλιππε και δάσκαλε Αριστοτέλη.
Θεών θεός Ποιητής πάντων ορατών και αοράτων Άνθρωπον εποίησε ουκ αρχεσθαι υπό της χθονος αλλά άρχειν εξ εαυτόυ εις Εαυτόν τους δε θεούς προσομοιασας τον δε Άνθρωπον θεωσας.
Εκ Φωτός ειμι και εις το φως υπαγων ταύτη γαρ η Βασιλεία μου .

Κωνσταντίνος -Αλεξανδρος