Τα σχέδια και τα επερχόμενα (;) – 4

 

 

<= προηγούμενο

 

 

Παλαιός

 

 

να ‘χαμε να λέγαμε !!

…και βεβαίως έχουμε !!

υπάρχει όμως «κανείς» που ενδιαφέρεται ν’ ακούσει ;;

 

 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ..βάζοντας τα πράγματα στην θέσην τους

πως έχουμε ‘πεί σε προηγούμενα άρθρα και σχόλια, όλα τα υλικά σώματα δεν είναι κάτι άλλο παρά πυκνώσεις ενεργειακών συνάψεων.

 

Η γέννηση μιας νέας ενέργειας

Και σε κάθε ευθυγράμμισή τους-σύνοδο, σε σχέση με κάποιο άλλο σώμα, «γεννούν» κάτι νέο, μιά καινούργια κατάσταση, έναν νέο κυματισμό.

Αυτός, ο καινούργιος κυματισμός, είναι που όπως κάθε τι στον κόσμο του σύμπαντός μας, θα περάσει από μιά φάση ανάπτυξης, σε μιά φάση ολοκλήρωσης-καρποφορίας, και μέσω φθοράς θα κλείσει στο τέλος τον κύκλο του, δίνοντας πάσα στον επόμενο.

Αυτοί οι κυματισμοί, μέσω της ανάπτυξης και της φθοράς τους, είναι που κυβερνούν την κατεύθυνση και την πορεία των πραγμάτων, κατεύθυνση και πορεία που χρωματίζονται από το πλαίσιο-χώρο του ζωδιακού στον οποίον λαμβάνουν χώρα.

Ένας κυματισμός ενέργειας, που λειτουργεί σαν ζωντανός οργανισμός· γέννηση, παιδική ηλικία-εκπαίδευση, εφηβεία-μάθηση, ανάπτυξη-ειδίκευση, ωρίμανση-γάμος-οικογένεια, παραγωγή-παιδιά-επιχειρήσεις, καρποφορία/απολαυή/μετάδοση, φθορά, θάνατος.

Μπορείτε να ‘δείτε την σύνοδο σαν έναν Σπόρο, που θα βλαστήσει, θ’ αναπτυχθεί, θα μεγαλώσει και θα καρποφορήσει, θα φτάσει στην συγκομιδή και θα πάει γι’ αποθήκευση και θα ξαναρχίσει την ίδια ροή-πορεία.

Όπως παρόμοια βλέπουμε να συμβαίνει και με τις φάσεις της Σελήνης· όπου οι τέσσερες φάσεις ακόμη και για τους πιό ηλίθιους είναι εμφανείς – Νέα ή καθόλου Σελήνη, Πρώτο Τέταρτο/Μισοφέγγαρο, Γέμιση/Πανσέληνος και Τελευταίο Τέταρτο-Φθίνον Μισοφέγγαρο, και φτού ξανά από την αρχή.

Ή για να το πούμε αλλιώς :

Ξεκινάμε με την Αύξουσα φάση-πορεία

 • Νέα Σελήνη, 0°, με την μη ορατή συνήθως κατά την Σύνοδο
 • Αύξων Μηνίσκος, 45°, το πρώτο φρύδι την τέταρτη ημέρα,
 • Πρώτο Τέταρτο/μισοφέγγαρο – 90°,
 • Αύξουσα Αμφίκυρτος – 135°

Την Ολοκλήρωση

 • Πανσέληνος/γέμιση την 14-5η ημέρα 180°

Ακολούθως μπαίνουμε στην Φθίνουσα πορεία, όπου το εύρος και το ανακλώμενο φώς αρχίζει να ελαττώνεται.

 • Φθίνουσα Αμφίκυρτος – 225°
 • Τελευταίο Τέταρτο/μισοφέγγαρο – 270°,
 • Φθίνων Μηνίσκος – 315°
 • στην πλήρη χάση-την νέα σύνοδο.

Όπως το παιδί, φέρνει πάνω του τα στοιχεία από την στιγμή Γέννησής του, έτσι και η ενέργεια που γεννιέται με την Σύνοδο, μεταξύ των Πλανητών, φέρνει τα γενέθλια στοιχεία της, των ενεργειακών συνάψεων που συνέβαλαν στην γέννησή της, και τον χρωματισμό που δέχτηκε από το περιβάλλον (το Ζώδιο) στο οποίο γεννήθηκε.

Κάθε νέος κύκλος, ανοίγει-ξεκινάει πάντα με την Σύνοδο, πράγμα που σημαίνει ότι και τα γεγονότα που θα συμβούν κατά τις επόμενες φάσεις-όψεις των εν λόγω πλανητών, θα συνδέονται πάντα με την ενέργεια που είχε πυροδοτήσει το ξεκίνημα του κύκλου των όψεων, και το οποίο είχε ανοίξει η Σύνοδος, των συγκεκριμένων πλανητών, που κατά βάσην η κύρια γραμμή πατάει επάνω στον σταυρό της μεταξύ τους θέσεως, σύνοδος, διάμετρος, τετράγωνα. Αν και κοιτάζουμε κάθε γωνιακή απόσταση-όψη εντούτοις το δυναμικό διαμορφώνεται πάνω στο σταυρό. Όσοι έχετε μεγαλώσει στην επαρχία και ιδίως σε αγροτικές περιοχές-χωριά, θα θυμάστε ίσως τους παππούδες και τις γιαγιάδες που κοίταζαν τις φάσεις της Σελήνης, Νέα Σελήνη, Γέμιση-Πανσέληνο, και τα δυό Τέταρτα-Μισοφέγγαρα, όπου η πιό απλή κύμανση ήταν συνήθως η αλλαγή του καιρού (τότε που ακόμη δεν του γαμούσαν το κέρατο με ψεσκάσματα και Χαάρπια). Παρομοίως λοιπόν συμβαίνει και με τα ζευγάρια των Πλανητών και την ροή της ενέργειας.

 

Ο τρόπος-διαδικασία λειτουργίας των συνόδων

Και όχι δεν ισχύει αυτό που λένε κάποιοι, ότι εάν η σχέση μεταξύ των πλανητών είναι σε φθίνουσα φάση τότε υπάρχει έλλειψη ενέργειας, απλά η ενέργεια που έσπειρε η συγκεκριμένη  σύνοδος βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο που ουσιαστικά δεν επιτρέπει περαιτέρω αναπτυξιακές κινήσεις.

Ούτε επίσης όταν η σχέση είναι σε αύξουσα φάση σημαίνει αναγκαστικά ότι υπάρχει πληθώρα – αναπτυσσόμενης ενέργειας, διότι εάν το πακέτο (Ζώδιο και οι Πλανήτες της συνόδου) αντιμετωπίζουν πρόβλημα, τότε και η ενέργεια μπορεί να καθηλωθεί.

Στην Αύξουσα φάση, Σταδιακά Δημιουργείται και «Χτίζεται» το Εκφραζόμενο από την Ενέργεια της Συνόδου, αυτό που εκφράζει, αυτό που έσπειρε η σύνοδος, αυτό ξεκινάει να χτίζεται στην αύξουσα φάση.

Απεναντίας στην Φθίνουσα φάση, δεν χτίζεται πλέον κάτι, αλλά Προβάλλεται, Εκλύεται το «Χτισθέν-Δημιουργηθέν»,

 • Για να το πούμε πιό απλά ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό · η όποια Σύνοδος = 0° μοίρες, με το που συμβεί γεννάει μια συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία δεν παράγει αυτομάτως τους καρπούς της, αλλά ξεκινάει μια διαδικασία ανάπτυξης, βάζει τις βάσεις, το σχέδιο, τους στόχους πρός τα οποία θα κινηθεί.
 • Στο αύξον Ημιτετράγωνο-45° μοίρες, η πρώτη διαμόρφωση και ανάπτυγμα της ενέργειας.
 • ‘Οταν ο πιό γρήγορος πλανήτης της συνόδου, φτάσει στο πρώτο αύξον Τετράγωνο=90° μοίρες απόσταση από τον πιό αργό, τότε τα πράγματα που φέρνει αυτή η σύνοδος θα υποστούν τον πρώτο μεγάλο μετασχηματισμό, την πρώτη διαμόρφωση και ανακατεύθυνση.
 • Στην απόσταση αύξοντος Τριγώνου=120° μοιρών, η ενέργεια θ’ αρχίσει να δουλεύει και να λειτουργεί εντατικά, είναι η μεγάλη αναπτυξιακή φάση.
 • Στην απόσταση αύξοντος Ενάμισι Τετραγώνου-135° μοιρών, επέρχεται μιά ακόμη διαμόρφωση.
 • Στην Διάμετρο=180° μοίρες, το πλαίσιο θα έχει διαμορφωθεί και οριστεί πλήρως.
 • Στο φθίνον Ενάμισι Τετράγωνο = 225° μοίρες, ένας μικρός περιορισμός.
 • Στο φθίνον Τρίγωνο=240° μοίρες, θα συμβούν εύκολοι μετασχηματισμοί που θα δώσουν δυνατότητα να κυλήσουν τα πράγματα.
 • Στο φθίνον Τετράγωνο=270° μοίρες, προήγηση του γρηγορότερου από τον πιό αργό, θα φανούν όσα ελαττώματα (πράγματα που δεν μπορούν ή δεν είναι εύκολο να δουλέψουν) και θα απορριφθούν.
 • Στο φθίνον Ημιτετράγωνο-315° μοιρών, επιπλέον περιορισμός.
 • Και τέλος όταν φτάνει στην νέα σύνοδο =0°- 360°, ότι είχε να δώσει το έδωσε και δεν μπορούν να γίνουν επιπλέον αλλαγές … θα συνεχίσει με αυτό που πέτυχε να δημιουργήσει μέχρι να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο

Βεβαίως μπορούμε να δούμε και περισσότερους σταθμούς-βήματα, στην πορεία εκδήλωσης της ενέργειας της κάθε συνόδου, αλλά ελπίζω ότι καταλάβατε πώς λειτουργεί το πράγμα.

Άντε όμως να πάρουμε και ένα παράδειγμα ώστε να το κάνουμε περισσότερο κατανοητό.

 

Σύνοδος Κρόνου-Πλούτωνα στον Ζυγό το 1982

Το 1982 είχαμε την σύνοδο του Κρόνου με τον Πλούτωνα στο Ζώδιο του Ζυγού.

Το Ζώδιο του Ζυγού έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, με τον γάμο, την έκφραση της σεξουαλικότητας, αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις, την διπλωματία κλπ. κλπ.

Ο Κρόνος είναι ουσιαστικά ένας σκληρός, περιοριστικός και συντηρητικός πλανήτης, είναι το κατεστημένο-θεσπισμένο, τα όρια, το παραδοσιακό, η Δομή, η οργάνωση και οι ευθύνες. Όμως στον Ζυγό είναι σε έξαρση, και εκφράζει σχεδόν μόνο καλές πλευρές, δηλαδή το Δίκαιο, τον ορισμό, τον καθορισμό, την οργάνωση και ομαλή ροή των πραγμάτων.

Ο Πλούτωνας είναι ένας καταστροφέας, ένας μεταλλάκτης, καταλύει αλλά και αναγεννά, ξεκινάει κάτι άλλο διαφορετικό, στον δέ Ζυγό είναι αυτό που λέμε «βρήκε και τα κάνει» οπότε και λειτουργεί μπαχαλοειδώς, διαλύει τα πάντα, βγάζει βίτσια και ελαττώματα.

Ο δε συνδυασμός, αυτών των τριών, έφερε, μπουρδελοποίηση στην διπλωματία και στις σχέσεις μεταξύ των χωρών, παρατράγουδα, μίζες, κρυφές συμφωνίες προδοσίες και ξεπουλήματα, κατάλυση των υπαρχουσών δομών και ορίων από την μιά μεριά, και από την άλλη, ελευθεριότητα, διάλυση σχέσεων και επαφών, παρτακισμό και αποξένωση, ανασφάλεια, ξεπουπούλιασμα των ηθών, σεξουαλικό εκτροχιασμό, ιδιαίτερες σεξουαλικές ασθένειες-Εϊτζ, κλπ. κλπ. και διάλυση του γάμου, φέροντάς τον σε ένα ξεπερασμένο σημείο.

Και να σκεφθεί κάποιος ότι, ο Κρόνος στον Ζυγό δεν είναι των άκρων και της καταστροφής, αλλά ο Πλούτωνας τον φέρνει τούμπα, καθώς η σχέση μεταξύ των είναι ένας δύσκολος και άσχημος συνδυασμός, και ο Ζυγός είναι απλά το πλαίσιο-χώρος στο οποίο γίνεται ότι γίνεται.

Όλα αυτά δεν βγήκαν αυτομάτως το 1982, αλλά εμφανίστηκαν σταδιακά σύν τω χρόνω, και αν κάποιος πάρει εν παραλλήλω, τα βήματα της πορείας των, με την εκτύλιξη των γεγονότων, θα μπορέσει να ‘δεί την σύνδεση μεταξύ τους, και πώς τα γεγονότα και οι καταστάσεις διεμορφώνοντο, συναρτήσει της ενεργειακής αυτής ροής.

 

Στάθμιση των Συνόδων

Σύνοδοι, οι οποίες επαναλαμβάνονται σε μικρά χρονικά διαστήματα, δεν διαθέτουν τον αναγκαίο χρόνο ώστε να ωριμάσουν, και να παράξουν ιδιαιτέρας σπουδαιότητος καταστάσεις-έργο, αλλά αναλίσκονται σε μικρές ή επουσιώδεις τοιαύτες.

Παραδείγματος χάριν, οι σύνοδοι με την Σελήνη, συμβαίνουν στα πλαίσια μηνός, οπότε και η ροή της ενέργειας είναι γρήγορη, και ως εκ τούτου δεν προλαβαίνει να αναπτύξει έντονο δυναμικό, και τέλος πάντων ότι έχει να δώσει περιορίζεται μέσα στα πλαίσια αυτά.

Όλα αυτά λοιπόν, τα βαρύγδουπα, των διαφόρων αστρομοιρολόγων, για τις εκλείψεις [[Σύνοδοι ή Διάμετροι Ηλίου-Σελήνης]] όταν αναφέρονται σε Γενικά-Παγκόσμια πλαίσια, έχουν εύρος άντε Μηνός και όχι παραπάνω, εκτός στην περίπτωση που επισυμβαίνουν σε καίρια σημεία Γενεθλίων ωροσκοπίων, οπότε εκεί έχουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα εξετάσουμε στα «παράθυρα ευκαιρίας», και έχει σχέση με την «ενεργοποίηση-σκανδαλισμό» του Γενέθλιου σημείου.

Αυτό που Διαμορφώνει και Ορίζει καταστάσεις, είναι οι Σύνοδοι των Βαρέων-Αργών Εξωτερικών Πλανητών, των επονομαζομένων και Κοινωνικών ή Κοσμικών πλανητών.

Οι σύνοδοι συμβαίνουν πάντα μεταξύ ΔΥΟ σωμάτων, καθώς είναι πέραν από κάθε πιθανότητα να συμβεί επακριβώς (στο ίδιο σημείο) πολλαπλή σύνοδος, αλλά, παρ’ όλ’ αυτά, λογίζουμε συνόδους και μεταξύ Τριών ή Τεσσάρων, εάν τύχει να συμβούν αλληλοδιαδόχως σύνοδοι μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε ένα κλειστό όριο, μέχρι 7-8 άντε 10 μοιρών, όπου ουσιαστικά πχ στην περίπτωση Τριών πλανητών έχουμε τον πιό αργόν να είναι σε μιά Χί θέση, όποτε και έρχεται ο αμέσως πιό γρήγορος και κάνει σύνοδο μαζί του (αυτή είναι η στιγμή που ξεκινάει το σύμπλεγμα) και στην συνέχεια τον προσπερνάει, ακολούθως έρχεται ο επόμενος και πιό γρήγορος απ’ τους τρείς και κάνει σύνοδο με τον πιό βαρύ-αργό και προχωράει να φτάσει και να κάνει σύνοδο με αυτόν που προηγήθηκε, όταν συμβεί και αυτή η σύνοδος τότε λογίζεται ότι το σύμπλεγμα των τριών αυτών πλανητών έχει δημιουργήσει μιά σύνοδο.

 

Ας το κάνουμε πιό παραστατικό :

Ο πιό αργός  = Α

Ο ενδιάμεσος = Β

Και ο πιό γρήγορος = Γ

Έχουμε τον Α σε μία θέση Χ-1, έρχεται ο Β και μπαίνει στην ίδιο θέση με τον Α και ακολούθως σε λίγο φεύγει μπροστά.

Έρχεται μετά ο Γ και φτάνει στην θέση Χ-2 που έχει μετακινηθεί ο Α, και ακολούθως προχωράει μπροστά.

Ο Γ συνεχίζει να προχωράει μέχρι που φτάνει τον Β στην θέση Χ-3, κάνει σύνοδο μαζί του και στην συνέχεια αποδεσμεύεται πρός τα εμπρός.

Ο πιό αργός δέχθηκε τις συνόδους των πιό γρήγορων.

Και ο πιό γρήγορος απ’ όλους προωθήθηκε σε συνόδους με τους πιό αργούς κάνοντας αρχή από τον περισσότερο βραδυκίνητον.

Εάν οι θέσεις Χ-1 με την Χ-3 δεν απέχουν πάνω από 7-8 μοίρες τότε θεωρούμε τις συνόδους αυτές ως μία και μόνη, τριπλή σύνοδο.

Η ταυτόχρονη εύρεση πολλών πλανητών σε ένα μικρό εύρος χώρου αποτελεί Σύμπλεγμα, και ανάλογα με το πόσοι και ποιοί πλανήτες μετέχουν σ’ αυτό, είναι εκείνο που καθορίζει και την απόσταση των άκρων του, που καθορίζει και εάν και κατά πόσο αποτελούν συσσωμάτωση στην οποία μετέχουν όλοι και δεν έχει διασπαστεί σε κομμάτια [[ όπως στην περίπτωση μιάς πολύ καθοριστικής στιγμής όπου μετέχουν 7+1 πλανήτες και την οποία θα συμπεριλάβουμε στην συνέχεια ]] .

Όσο περισσότεροι εξωτερικοί πλανήτες εμπλέκονται, τόσο ευρύνεται το χρονικό πλαίσιο επανάληψης μιάς ιδίας συνόδου · πάντα των ίδιων πλανητών, αλλά όχι εξαναγκαστικά στην ίδια ακριβώς διάταξη.

 

Οι Χρόνοι που περίπου λαμβάνει χώραν μιά Σύνοδος μεταξύ εξωτερικών Πλανητών, καθώς και η προηγούμενη και η επόμενη Σύνοδος τους, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα :

Σύνοδος περισσοτέρων των δύο πλανητών είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί επακριβώς στο ίδιο σημείο (μοίρα και λεπτό του κύκλου), έτσι όταν συμβεί μια αλληλοδιάδοχη σύνοδος-σύμπλεγμα μεταξύ των λαμβανόντων μέρος, και όταν δεν υπάρξει απεμπλοκή, κάποιου άκρου, πέραν των 7-8 μοιρών, τότε λογίζεται ότι η Σύνοδος-Σύμπλεγμα παραμένει-είναι σε ισχύ.

Όσο πιό πολλοί αργοί πλανήτες εμπλακούν, τόσο πιό μεγάλο είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ώστε να έλθουν όλοι ξανά σ’ επαφή-σύνοδο.

Δυστυχώς η επιστήμη και τα αστρονομικά προγράμματα, που διαθέτουμε αυτήν την στιγμή, δεν είναι σε θέση να μας παράσχουν ακριβή στοιχεία, των θέσεων των πλανητών, για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ενώ χάριν ευκολίας αναφερόμαστε σε διαστρωμάτωση από μέσα πρός τα έξω (από τον πιό γρήγορο πρός τον πιό αργό πλανήτη) η δυναμικότητα είναι αντίστροφη, από έξω πρός τα μέσα (από τον πιό αργό πρός τον πιό γρήγορο πλανήτη)

 

Το Ηλιακό μας Σύστημα

 • Ήλιος
 • Ερμής
 • Αφροδίτη
 • Γή-Σελήνη
 • Άρης
 • Φαεθωνιακοί Αστεροειδείς
 • Δίας
 • Κρόνος
 • Ουρανός
 • Ποσειδώνας
 • Πλούτωνας

Συμπλέγματα πλανητών μπορούν να συμβούν διάφορα, εκείνα όμως που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι αυτά των πιό βαριών -αργών πλανητών και μάλιστα εκείνα των ευρισκομένων σε σειρά διαδοχής. Θα περιμέναμε ίσως να δούμε ποικίλα τέτοια συμπλέγματα, απλά χρειάζεται κάποιο εξειδικευμένο Αστρονομικό πρόγραμμα και χρόνος για ψάξιμο.

Το πιο δύσκολο θα είναι να βρούμε κάποιο αλυσιδωτό σύμπλεγμα, πρωτίστως των πέντε εξωτερικών πλανητών, ακολούθως τεσσάρων εξωτερικά ή εσωτερικά, κατόπιν παρομοίως τριών και τέλος ανά δύο κατά την ίδια τάξη.

Ενώ η Σύνοδος δύο Πλανητών, ευρισκομένων σε αλυσιδωτή τάξη, μας δίνει μιά ξεκάθαρη ενέργεια, εκείνη των κατά μη σειρά διαδοχής, την διαφοροποιεί σχετικά, καθώς υπάρχει μεταξύ τους σπασμένος κρίκος.

Το ίδιο κατά μείζονα λόγο ισχύει βεβαίως στα Συμπλέγματα, όπου όταν υπάρχει σπασμένη αλυσίδα, έχουμε λιγότερο ή περισσότερο ανώμαλη εξέλιξη της ενέργειας.

 

Σύνοδοι Αλυσιδωτών Συμπλεγμάτων

Πενταπλό

 • Μεταξύ των : Δία – Κρόνου – Ουρανού – Ποσειδώνα – Πλούτωνα

Τετραπλό

 • Εξωτερική : Κρόνου – Ουρανού – Ποσειδώνα – Πλούτωνα
 • Εσωτερική : Δία – Κρόνου – Ουρανού – Ποσειδώνα

Τριπλό

 • Εξωτερική : Ουρανού – Ποσειδώνα – Πλούτωνα
 • Ενδιάμεση : Κρόνου – Ουρανού – Ποσειδώνα
 • Εσωτερική : Δία – Κρόνου – Ουρανού

Δεν έχω υπ’ όψιν μου, αλλά και δεν έχω ψάξει να βρώ Πενταπλές ή Τετραπλές Συνόδους, ενώ βεβαίως οι Τριπλές είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν, και για μία απ’ αυτές, την εξωτερική, αναφέρομαι παρακάτω.

Τώρα με τα φύρδην-μίγδην Συμπλέγματα, και την εμπλοκή και των εσωτερικών πλανητών, ιδιαίτερη σημασία έχουν αυτά όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα επάνω στις ανωτέρω αναφερόμενες συνόδους. Ένα τέτοιο ιδιαιτέρας σημασίας Σύμπλεγμα, 7+1 πλανητών βρίσκουμε το 574π.ε. – θα το αναφέρω παρακάτω.

 

Σύνοδοι-αλυσιδωτά συμπλέγματα 3-πλανητών

Η μεγάλη 3πλή σύνοδος Ουρανού-Ποσειδώνα-Πλούτωνα

Η μεγάλη σύνοδος αυτή, ανήκει στις αλυσιδωτές συνόδους, και εξ αυτού είναι μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητος, χρειάζεται δε περίπου 4-τέσσερεις χιλιετίες (3950 χρόνια) για να επαναληφθεί.

Το 578-575 π.ε. έγινε στο Ζώδιο του Ταύρου στην 9-16η μοίρα, η επόμενη φορά θα είναι σ’ ένα ζώδιο πιό μετά, και θα συμβεί το 3368-71 στην 14-20η των Διδύμων.

Την πιό προηγούμενη φορά γύρω στο 4544-4529-4518 π.ε. που έγιναν οι σύνοδοι των πλανητών Ουρανού, Ποσειδώνα και Πλούτωνα ανά δύο, δεν κατέστη όμως δυνατόν να έχουμε σύμπλεγμα και των τριών αντάμα, μέσα σε ένα χώρο 7-8 μοιρών, αλλά απλώθηκαν σε μεγάλο εύρος από 19 Υδροχόου, 5-Ιχθύων, 15-Κριού οπότε και είχαμε συνόδους ανά δύο αλλά όχι την Τριπλή, και αυτό διότι η σύνοδος Πλούτωνα-Ουρανού έχει μεγάλο άνοιγμα, από 111 μέχρι 143 χρόνια, και εξ αυτού δεν είναι σταθερό το διάστημα που χρειάζεται ώστε να επαναληφθεί το σύμπλεγμα των τριών.

 

Σημείωση :

Όπου βλέπετε στα παραπάνω ότι η σύνοδος γίνεται σε δύο χρόνια και στο διάστημα μερικών μοιρών, αυτό σημαίνει ότι με την αναδρομή των πλανητών, ο πιό γρήγορος περνάει τον αργό-βραδύτερο, τρείς φορές, δύο προς τα εμπρός και μία την μεσαία, ανάδρομα πρός τα πίσω.

 

Σύνοδοι 2-πλανητών

Τα ζευγάρια των βαριών-εξωτερικών Πλανητών είναι :

 • Ποσειδώνας-Πλούτωνας (αλυσιδωτή)
 • Ουρανός-Ποσειδώνας (αλυσιδωτή)
 • Ουρανός-Πλούτωνας (σπασμένη αλυσίδα)
 • Κρόνος-Ουρανός (αλυσιδωτή)
 • Κρόνος-Ποσειδώνας (σπασμένη αλυσίδα)
 • Κρόνος-Πλούτωνας (σπασμένη αλυσίδα)
 • Δίας-Κρόνος (αλυσιδωτή)
 • Δίας-Ουρανός (σπασμένη αλυσίδα)
 • Δίας-Ποσειδώνας (σπασμένη αλυσίδα)
 • Δίας-Πλούτωνας (σπασμένη αλυσίδα)

 

α).  Σύνοδοι του Ποσειδώνα

1).  Σύνοδος Ποσειδώνα-Πλούτωνα

Η σύνοδος Ποσειδώνα-Πλούτωνα συμβαίνει περίπου κάθε μισή χιλιετία (493-5 χρόνια).

Την προηγούμενη φορά έγινε το 1892 στην 9η μοίρα του Ζωδίου των Διδύμων, και θα επαναληφθεί πάλι το 2384 μερικές μοίρες πιό μετά, στις 13 Διδύμων.

Η σύνοδος των δύο αυτών πλανητών, συνέβη ήδη 2-φορές, ξεκίνησε το 1398 και επανελήφθη το 1891-2, και θα συμβεί επαναληπτικά ακόμα άλλες 6-φορές στο Ζώδιο των Διδύμων [[ 2384/13Δι, 2878/16Δι, 3371/20Δι, 3863/23Δι, 4356/25Δι, 4848/28Δι ]] μέχρι να περάσει στο Ζώδιο του Καρκίνου περίπου το 5340.

Η Διδυμική ΠλουτωνοΠοσειδώνια ενέργεια, που ρυθμίζει τα πράγματα, που αυτή κινεί, συνέβη το 1891-2, και θα επεκταθεί η δική της ροή μέχρι το 2384, αλλά και πάλι δεν θα αλλάξει ουσιαστικά, καθώς το πλαίσιο-Ζώδιο που θα ξανασυμβεί η επόμενη σύνοδος παραμένει το ίδιο, και ίσως να πάρει ελάχιστα λίγο διαφορετικό χρώμα, από την εμπλοκή των υπολοίπων πλανητών, εκείνη την στιγμή.

Όπως θα πρέπει (ελπίζω) να καταλαβαίνετε, η ενέργεια αυτή, των δύο πλανητών Ποσειδώνα και Πλούτωνα, σε συνάφεια με αυτή του Ζωδίου των Διδύμων, θα μας πάει καροτσάκι για ακόμα 3-τρείς και παραπάνω χιλιετίες, οι δυό αυτοί λεβέντες ξεκίνησαν να κινούν τα νήματα από το 1398 και θα το πάνε μέχρι το 5340, δηλαδή για 3940 χρόνια από το Ζώδιο των Διδύμων, το οποίο Ζώδιο διαμορφώνει την ενέργειά τους, ενώ για 2470 χρόνια, από το 1073π.ε. μέχρι το 1398, την διαμόρφωση την έκανε το Ζώδιο του Ταύρου.

 

β).  Σύνοδοι του Ουρανού

1).  Σύνοδος Ουρανού-Ποσειδώνα

Οι λεβέντες αυτοί έχουν μιά συνοδική περίοδο 170-2 χρόνων, στο πιό κοντινό για μας χρονικό πλαίσιο, άρχισαν τις συνόδους τους στον Αιγόκερω το 1821, ξανήλθαν σε σύνοδο πάλι στον Αιγόκερω το 1993, και θα μεταπηδήσουν στον Υδροχόο το 2165, δηλαδή ουσιαστικά θα διαμορφώνεται η ενέργειά τους από το Ζώδιο του Αιγόκερω για 344 χρόνια.

 

2).  Σύνοδος Ουρανού-Πλούτωνα

Η σύνοδος τους κυμαίνεται από 111 μέχρι 143 χρόνια, και βλέπουμε να μεταπηδά σε 2 Ζώδια του ιδίου στοιχείου, κάμποσες φορές, μέχρι να περάσει σε αυτά του επόμενου στοιχείου. Ας πούμε, από το 182π.ε. μέχρι και το 439 μεταπηδούσε από τον Υδροχόο στους Διδύμους για 6 φορές, μετά πήγε σε Ιχθείς-Καρκίνο 5-συνόδους, Κριό-Λέοντα, για 5-συνόδους, όπου είχαμε την τελευταία τους το 1850-1 στις 30-Κριού, και τελικά πέρασαν σε  Παρθένο-Ταύρο όπου είχαμε την πρώτη στα Ζώδια της Γής το 1965-6 στις 17-Παρθένου.

 

γ).  Σύνοδοι του Κρόνου

1).  Σύνοδος Κρόνου-Ουρανού

Η σύνοδος αυτών επαναλαμβάνεται μετά από 45-7 χρόνια και είχαμε την τελευταία τους το 1988 στις 28-30 Τοξότη.

 

2).  Σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα

Η διάρκεια της συνόδου αυτών των δύο κυμαίνεται από 35-6 χρόνια, και προηγήθηκαν αυτές του 1952-3 στις 21-3 Ζυγού και το 1989 στις 11-2 Αιγόκερω και θ’ ακολουθήσει αυτή του 2026 στην 01-Κριού.

 

3).  Σύνοδος Κρόνου-Πλούτωνα

Η σύνοδος Κρόνου-Πλούτωνα τραβάει από 32-6χρόνια, η δε προηγούμενη ήταν το 1982 στις 28-Ζυγού και ακολουθεί αυτή των ημερών μας φέτος το 2020 στις 23-Αιγόκερω .

 

δ).  Σύνοδοι του Διός

1).  Σύνοδος Δία-Κρόνου

Επαναλαμβάνεται κάθε 20 χρόνια. Το 2000 ήταν η τελευταία στα Γήινα Ζώδια και πέρα από την δοκιμαστική του 1980-1 στις 05-10 Ζυγού, φέτος το 2020  στην 01-Υδροχόου, ξεκινάνε οι σύνοδοι με πέρασμα στα Αέρινα που θα διαρκέσουν περίπου 200 χρόνια

 

2).  Σύνοδος Δία-Ουρανού

Όσο πάει και μικραίνει το απαιτούμενο χρονικό όριο, και εδώ πέφτει στα 13-4 χρόνια. Η προηγούμενη σύνοδος έγινε το 2010-1 στις 27-8 Ιχθύων και θ’ ακολουθήσει η επόμενη το 2024 στις 22 Ταύρου.

 

3).  Σύνοδος Δία-Ποσειδώνα

13-χρόνια χρειάζεται για να επαναληφθεί μια τέτοια σύνοδος. Η προηγούμενη το 2009 στις 25-7 Υδροχόου και η επόμενη το 2022 στις 24-Ιχθύων.

 

4).  Σύνοδος Δία-Πλούτωνα

12-3 χρόνια απαιτούνται για μια τέτοια επανάληψη, 2007 στις 29 Τοξότη και επόμενη φέτος το 2020 στις 23-5 Αιγόκερω.

 

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε την χρονική στιγμή της προηγούμενης και της ακόλουθης συνόδου των πλανητών σε σχέση με την εποχή μας.

 

 

Ακολούθως, στους επόμενους πίνακες, θα δείτε τις συνόδους των πλανητών για κάποιο παλαιό χρονικό διάστημα πχ.από το 4500π.ε. ή από το 1073π.ε. και το 578π.ε. και εφεξής, βέβαια παραλείπεται κάποιο χρονικό διάστημα ιδίως για τους πλανήτες μικρότερης περιόδου για να μην μακραίνει υπερβολικά ο κάθε πίνακας.

Με διαφορετικό χρώμα σημειώνονται η προηγούμενη και η επόμενη σύνοδος, σε σχέση με το σήμερα.

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν δύο μικρά πινακάκια με τα σύμβολα των Ζωδίων και των Εξωτερικών Πλανητών.

 

 

 

συνεχίζεται => επόμενο