Η Έγερσις του ’21 & η Ελλαδική οντότης

τι και ποιοί είμαστε …ωροσκόπια !!

 

…φτού μας, να μην μας ματιάξω  … φτού μας !!

 

Παλαιός

 

αλαιότερα, είχαμε αναφερθεί στα διάφορα ωροσκόπια, που παίζουν καθοριστικό ρόλο, στο τι έμελλε γενέσθαι στο γελαδιστάν, -παρελθόν πλέον κατά τον διαρρεύσαντα χρόνο από το ’21 μέχρι σήμερον εν έτει 2019- αλλά και στο επερχόμενο μέλλον – εάν, και εφ’ όσον, δύναται να υπάρξει τέτοιο.  

Λόγω, όμως, των κρισίμων στιγμών, τας οποίας διανύουμε, λέω να τα παρουσιάσω πάλι, αλλά πλήρως συντεταγμένα, αυτήν την φορά, για όποιον δύναται, αλλά και ενδιαφέρεται, βεβαίως-βεβαίως, κρούοντας ταυτοχρόνως, διά μίαν εισέτι φοράν, τον κώδωνα του επικρεμάμενου κινδύνου, και επί πλέον, να καλέσω, τους εναπομείναντας πραγματικούς ΈΛΛΗΝΑΣ-ΙΔΑΣ, να προστρέξουν και να στέρξουν την προσπάθειαν ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ της ΕΓΕΡΣΕΩΣ, -της Εγέρσεως η οποία ξεκίνησε το ’21- ώστε να καταστεί, επιτέλους, δυνατή η Ανάσταση της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μιάς Ελλάδος στα πρότυπα και τα χνάρια Εκείνης, – της Πάλαι Ποτέ Ελλάδος, μέσω της Αδηρίτου Ανάγκης επιγενόμενης Αισυμνητείας Αισυμνητείας, που σκοπό και καθήκον θα έχει να ΣΤΗΣΕΙ εκ Βάθρων την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ … μιά Ελλάδα, που σε τίποτα δεν θα έχει να ζηλέψει Εκείνη, και την Δόξαν της … μιά Ελλάδα, που θα είναι ο πραγματικός Έτερος Πόλος … μια Ελλάδα Μπροστάρη, Προπύργιο και Φάρο της Οικουμένης … μια Ελλάδα, που θα δώσει, ξανά, το ΦΩΣ στην Οικουμένη.

 

Όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν βαυκαλίζονται, αλλά θέλουν και βλέπουν -χωρίς χρωματιστά γυαλιά- τα πράγματα, ως έχουν, γνωρίζουν ότι ο Αγώνας της Έγερσης -έστω και αν πέρασαν 200χρόνια- δυστυχώς, ακόμη, δεν Ολοκληρώθηκε, παρά τύποις μόνον, με την Ίδρυση και Σύσταση της Ψωροκώσταινας [[ στην πράξη εκείνο το ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, του Ελευθερία ή Θάνατος ]] αλλά έμεινε ημιτελής, αναμένοντας εκείνους που, Επιτέλους, θα το κάνουν, πραγματικότητα.

 

Στην πορεία θ’αναφερθούν οι Φάσεις-τα ουσιώδη γεγονότα, τα οποία έπαιξαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο, στα πράγματα, και θα παρατεθούν οι Χάρτες των Ωροσκοπίων.

Οι Φάσεις είναι τέσσερεις (ελπίζοντας (;) σε μιάν πέμπτη) τον αριθμό :

  • Έναρξη του Αγώνος – Διακήρυξη 
  • Ίδρυση Ανεξάρτητου Κράτους
  • Αναγνώριση-Αποδοχή υπό των άλλων
  • Τελική Φάση – το Σχέδιο Διάλυσης της Ελλάδος
  • και η αντίδραση, με την ολοκλήρωση της Εγέρσεως (εάν υπάρξει τέτοια) και το στήσιμο της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Όθεν και τα βασικά ωροσκόπια, είναι επίσης τέσσερα τον αριθμό· το καθένα παρέχοντας τις δικές του πληροφορίες, άτινες σχετίζονται με συγκεκριμένες πλευρές και στοιχεία, όπου για να υπάρχει πλήρης και σαφή εικόνα, πρέπει να ληφθούν όλα υπ’ όψιν, με το βάρος μετατοπιζόμενο κάθε φορά, στο καθ’ ύλην αρμόδιο, έστω και αν όλα διαπλέκονται, και εν μέρει μεταφέρουν πληροφορίες, και για τον κάθε άλλον τομέα … με το ουσιώδες όμως, να παραμένει ΈΝΑ, εκείνο της ΊΔΡΥΣΗΣ, και με ακόλουθο αυτό της Μεταπολίτευσης.

 

 

Ι.  ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ’’

Η φάση αυτή, έχει τέσσερα βήματα … με ουσιώδες εκείνο της Διακηρύξεως από την Μεσσηνιακήν Γερουσίαν, έχοντας τον πρώτο αναβαθμό, στην σειρά-πορεία των καθοριστικών γεγονότων, και των ωροσκοπίων βεβαίως.

 

α). Κάλεσμα στον Αγώνα

Το ΚΑΛΕΣΜΑ, στον Αγώνα, έγινε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, αφού πέρασε τον Προύθο, στις 22/02- 06/03/1821, και εξέδωσε την Προκήρυξη της Ανεξαρτησίας, και ακολούθως την Επαναστατική Προκήρυξη ‘‘Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος’’, στις 24/02-08/03/1821 

 

Αλέξανδρος Υψηλάντης

 

Πρώτη σελίδα της πρωτοτύπου Προκηρύξεως

Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος – πρωτότυπον 1ης σελίδος

Δείτε την εδώ  και εδώ

 

και την όλη προκήρυξη εδώ  και εδώ

Προκήρυξις  Α. Υψηλάντου

 

Δείτε και μεταγραμμένο, το πλήρες, κείμενο της προκήρυξης εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώκαι ως απλό κείμενο εδώ, ή αν θέλετε και ως pdf .

Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος – μεταγραμμένο κείμενο

 

Αντίγραφο του προσκλητηρίου, του Α. Υψηλάντου προς τους Γραικούς Μολδαβίας και Βλαχίας, δείτε το και εδώ, εδώ, εδώ και εδώ.

Α. Υψηλάντης – Άνδρες Γραικοί – Ιάσιο 24 Φεβρουαρίου 1821

 

Τα στοιχεία που διαθέτουμε, για την πραγματική στιγμή επισυμβάσεως, του Καλέσματος στον Αγώνα, με την έκδοση της «Προκηρύξεως της Ανεξαρτησίας», καθώς και της «Επαναστατικής Προκηρύξεως» μετέπειτα, δεν είναι καλώς γνωστά, και λόγω του ότι οι ενέργειες αυτές, ήταν εκτός της καθιερωμένης επικράτειας των Ελλήνων, και διότι ήταν ουσιαστικά καθαρός αντιπερισπασμός, ώστε να δοθεί η ώθηση και ο αναγκαίος χρόνος, ώστε να εκδηλωθεί η καθεαυτού επαναστατική κίνηση, γι’ αυτό και δεν θ’ ασχοληθούμε με τα εν λόγω ωροσκόπια, καθόσον δεν αποτελούν -αν και ουσιώδη, για την μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων- καθοριστικά στοιχεία, στην δημιουργία και την πορεία του Ελληνικού κράτους.

Πάντως, απλά και μόνο, για να έχετε μιά εικόνα των πλανητικών θέσεων, θα παραθέσω τους χάρτες για την 12η μεσημβρινή, της 22ας και 24ης Φεβρουαρίου 1821, 06ης και 08ης Μαρτίου αντιστοίχως με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, χωρίς βεβαίως οικοθεσία, αφού δεν έχω ασχοληθεί επισταμένως με αυτό, και ούτε διαθέτω-γνωρίζω να έχει αναφερθεί κάτι, για την ώρα που έγιναν οι Προκηρύξεις.

 

i. Προκήρυξη Ανεξαρτησίας – Δ. Υψηλάντης 

Εν Ιασίω κατά την 22/02-06/03/1821

ΧΑΡΤΗΣ – Προκήρυξη Ανεξαρτησίας υπό Δ. Υψηλάντου

Προκήρυξη Ανεξαρτησίας – Δ. Υψηλάντης

 

ii. Επαναστατική Προκήρυξη ‘‘Μάχου’’ & Κάλεσμα Γραικών – Δ. Υψηλάντης 

Εν Ιασίω κατά την 24/02-08/03/1821

ΧΑΡΤΗΣ – Επαναστατική Προκήρυξη υπό Δ. Υψηλάντου

Επαναστατική Προκήρυξη – Δ. Υψηλάντης

 

 

β).  Ύψωση της Σημαίας του Αγώνος – Σύσταση της Μεσσηνιακής Γερουσίας

Μετά την κατάληψη-παράδοση των Καλαμών, έγινε η Ύψωση της Σημαίας του Αγώνος, περί την 9:30, τοπική πρωϊνή ώρα, την 23/03-04/04/1821, το δε μεσημέρι έγινε η ορκωμοσία των αγωνιστών και η Σύσταση της Μεσσηνιακής Γερουσίας.

ΧΑΡΤΕΣ – Υψώσεως της Σημαίας του Αγώνος της Επαναστάσεως εν Καλάμαις

Ύψωση της Σημαίας του Αγώνος της Επαναστάσεως εν Καλάμαις

 

Ύψωση της Σημαίας του Αγώνος της Επαναστάσεως εν Καλάμαις – κινέζικο

 

γ).  Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας [ 1 ]

Πρώτο, χρονικά, αν και πολλοί θέλουν το ξεκίνημα του Αγώνα με τον Υψηλάντη, εντούτοις κύριο είναι η επισημοποίηση της ΈΓΕΡΣΗΣ, εντός του Αείποτε Ελληνικού Εδάφους, με την Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας, άμα τη καταλήψει των Καλαμών, την Τετάρτην, 23/03-04/04/1821, κατά τις 16:15, Τοπική ώρα-14:47 ώρα GMT [[ ο Finley αναφέρει την 16:00 ήτοι 14:31 GMT ]]. 

[[ Συντεταγμένες Καλαμών : Βόρειο Πλάτος – 37° 02’, Ανατολικό Μήκος : 22° 07’ ]]

ΧΑΡΤΕΣ – Διακηρύξεως της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς  [[ 1ο Ωροσκόπιο ]]

Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς

 

Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς – κινέζικο

 

Αυτό, έχει να κάνει με την απόφαση των Ελλήνων, για Έγερση και Αγώνα μέχρις Εσχάτων, πρός απόκτησην της Ελευθερίας – την απόφαση των Ελλήνων να ζουν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και όχι σκλάβοι – κρατήστε το αυτό, γιατί θα μας δείξει την όποια συνέχεια του αγώνος, για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, και όχι σκύψιμο και υποταγή.

Η Διακήρυξη, ‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ’’, είναι το ουσιαστικό ΞΕΚΙΝΗΜΑ του Αγώνος, και είναι αυτή, που περνάει την σκυτάλη, στην ΊΔΡΥΣΗ-ΓΕΝΕΣΗ Ανεξαρτήτου Κράτους, με την Α’ Εθνοσυνέλευση -τρομάρα μας- έστω και αν αυτό, δεν κατέστη πλήρως δυνατόν, λόγω της ΜΑΛΑΚΙΑΣ που μας δέρνει, και όπου, αντί για ΕΛΛΑΔΑ, καταφέραμε μόνο μιά Ψωροκώσταινα … μιά Ψωροκώσταινα αδύνατη, και συνεχώς σπαρασσομένη. 

 

Διακήρυξις της Μεσσηνιακής Γερουσίας – πρωτότυπον

 

Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας, δείτε το (εδώ) -όπου το πρωτότυπο σώζεται στα αρχεία του Foreign Office- αλλά επίσης και εδώκαι εδώ.

 

Δείτε και το Μεταγραμμένο κείμενο, Διακηρύξεως της Μεσσηνιακής Γερουσίας, στην ακόλουθη σελίδα (εδώ), αλλά και σε πολλές άλλες, μπορείτε να διαβάσετε την Διακήρυξη σε μεταγραμμένο κείμενο. 

 

Διακήρυξις της Μεσσηνιακής Γερουσίας – μεταγραμμένο κείμενο

 

 

δ).  Σύσταση της Πελοποννησιακής Γερουσίας

Μετά την Σύσταση, του πρώτου Τοπικού Συμβουλίου, της Μεσσηνιακής Γερουσίας, εκρίθη σκόπιμον να υπάρξει και ευρύτερον σχήμα εποπτείας του Αγώνος, έτσι την 26/05-07/06/1821 στις Καλτεζές, συνεστήθη η Πελοποννησιακή Γερουσία.

Διαβάστε σχετικά εδώ και δείτε την σφραγίδα της Πελοποννησιακής Γερουσίας εδώ :

Σφραγίδα Πελοποννησιακής Γερουσίας

 

Μπορείτε να διαβάσετε, σχετικά, περί όλων, των συνταχθέντων πράξεων, νόμων και πολιτευμάτων, από το 1821-1832, από τον Ανδρέα Ζ. Μαμούκα στο :

«Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος» «Ήτοι, συλλογή των περί την αναγεννώμενην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι του 1832»

Όπου μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε εδώή και να κατεβάσετε από  εδώ .

 

 

ΙΙ.  Α’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εν αρχή, συνεκλήθη εις το Άργος, την 01-13/12/1821, αλλά μετά τα πολλά παρατράγουδα, και το Εξωπέταγμα των Στρατιωτικών (Δ. Υψηλάντη, Κολοκοτρώνη κλπ.), και την κατάληψη αυτής, υπό των αγγλομασωνοκίνητων πορδών, Μαυροκορδάτου-Νέγρη και λοιπών, μετετέθη εις Πιάδια Επιδαύρου, (νύν Νέα Επίδαυρος) διήρκεσασα ενταύθα, από την 20η Δεκεμβρίου 1821, έως την 16η Ιανουαρίου 1822, παλαιού ημερολογίου – ήτοι 01-28/01/1822, νέου ημερολογίου.

Τα ωροσκόπια αυτά, έχουν άμεση σχέση, με την νέαν οντότητα Ελλάς, και την Εθνικήν μας ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ήτοι την Γένεσην – Συστατική Πράξη Ιδρύσεως του κράτους, με την σύσταση-δημιουργία Οργανικού Νόμου-Συντάγματος, και την όποια μελλοντικήν μας, συνέχεια και υπόσταση ή διάλυσην, καθώς και την μήποτε δημιουργία και ανασύσταση ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

[[ Συντεταγμένες Πιάδος-νύν Νέα Επίδαυρος : Βόρειο Πλάτος – 37° 40,6’ , Ανατολικό Μήκος : 23° 07,7’ ]]

 

Τα ωροσκόπια αυτά είναι :

  • κατά πρώτον, η Σύσταση-Ίδρυση Ανεξάρτητου κράτους, με την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, και την καθαρήν Διευκρίνισην, ότι, ΟΥΔΕΠΟΤΕ οι Έλληνες ΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΥΠΟΤΑΓΗΝ, εις οιονδήποτε, όθεν αυτό αποτελεί Εθνική Ανάταξη και επανάκαμψη-συνέχιση του Ελληνικού ΕΙΝΑΙ.
  • κατά δεύτερον, ο Οργανικός Νόμος – το Προσωρινόν Πολίτευμα 

Οφείλω να σημειώσω ότι, λόγω και των δυσμενών συνθηκών, αλλά και των διενέξεων, εκείνης της εποχής, υπάρχει έλλειψη στοιχείων, ως πρός την ακριβή επισύμβαση των γεγονότων, της Α’ Εθνοσυνελεύσεως – η οποία ξεκίνησε την 20/12/1821 ήτοι την 01/01/1822 νέου ημερολογίου … καθώς, η φαγωμάρα, είχε ήδη ξεκινήσει, για τα καλά, αν ποτέ σταμάτησε βεβαίως.

 

α).  Έναρξη Εθνοσυνέλευσης

Από την πρώτην στιγμήν, ο Αγώνας πήγαινε κατά διαόλου [[εξήγηση αυτού, μπορεί να δοθεί, μέσω των ωροσκοπίων, των κινήσεων του Α. Υψηλάντου, αλλά και της Μεσσηνιακής Διακηρύξεως]], καθώς η φαγωμάρα και οι διενέξεις είχαν τον πρώτο και κυρίαρχο λόγο – κάτι το οποίον, με σκοτεινές πρακτικές του αφανούς ιερατείου, είχε μπολιαστεί στους Έλληνες από παλιά … και όχι δεν είναι σύμφυτο αυτό του Ελληνικού Έθνους – όπως θέλουν να λένε μερικοί-μερικοί, όπου και η προδοσία, επαγόμενο είναι εκείνων των εμφυτεύσεων, και φθάσαμε σήμερα, όπου αντί για εξαίρεση, να αποτελεί, σχεδόν, τον κανόνα.

Η Α’ Εθνοσυνέλευση, συνεκλήθη, κατόπιν επιμονής του Δ. Υψηλάντη, και άρχισε τις εργασίες της στο Άργος την 01-13/12/1821. 

Οι ουσιαστικές όμως εργασίες, της Α’ Εθνοσυνελεύσεως, ξεκίνησαν αφού, εν τω μεταξύ, είχε γίνει της πουτάνας, και είχαν αποκλειστεί βασικοί πρωτεργάτες του Αγώνος.  Τέλος πάντων, κατόπιν όλων αυτών, αυτή μετεφέρθη από το Άργος στην Πιάδα Επιδαύρου (νύν Νέα Επίδαυρος) στις 20/12/1821 παλαιού, ήτοι την 01/01/1822 νέου ημερολογίου.

 

 

β). Συστατική Πράξη Ιδρύσεως-Γένεσης / Διακήρυξη Ανεξαρτησίας – Οργανικός Νόμος – Προσωρινόν Πολίτευμα – Καταστατικός Χάρτης/Σύνταγμα [ 2 ]

Περί την 10ην, τοπική πρωϊνή ώρα, ήτοι την 08:28 GMT της 01-13/01/1822, άρχισε η Ψήφιση και Υπογραφή, του Οργανικού Νόμου – Προσωρινού Πολιτεύματος

Με την περάτωση, της Ψήφισης και Υπογραφής, του Οργανικού Νόμου, έγινε και η Συστατική Πράξη Ιδρύσεως, του νέου κράτους της Ελλάδος, και η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, περί την 15:45 τοπικήν  … ήτοι 14:13 GMT, την Κυριακή της 01-13/01/1822, διαρκούσης της Α’ Εθνοσυνελεύσεως, εν Πιάδι Επιδαύρου.

ΧΑΡΤΕΣ – Ψήφισης Προσωρινού Πολιτεύματος / Οργανικός Νόμος

Ψήφιση Προσωρινού Πολιτεύματος / Οργανικός Νόμος

 

Ψήφιση Προσωρινού Πολιτεύματος / Οργανικός Νόμος – κινέζικο

 

ΧΑΡΤΕΣ – Συστατικής Πράξεως & Διακηρύξεως Ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους  [[ 2ο Ωροσκόπιο ]] … το ΒΑΣΙΚΟ ωροσκόπιο της Ελλάδος !!

Συστατική Πράξη & Διακήρυξη Ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους

 

Συστατική Πράξη & Διακήρυξη Ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους – κινέζικο

 

Το ωροσκόπιο της Συστατικής Πράξεως Ιδρύσεως, είναι το κατ’ εξοχήν ΒΑΣΙΚΟ Ωροσκόπιο, επί του οποίου εδράζονται τα υπόλοιπα, είναι η Ταυτότητα και η Ύπαρξή μας – είμαστε ΕΜΕΙΣ … το ποιοί είμαστε, πώς τοποθετούμαστε, πώς βλέπουμε και ορίζουμε τον εαυτόν μας, που στοχεύουμε, οι δυνάμεις και η υποδομή μας, το κράτος μας κλπ. κλπ.

 

Η Συστατική Πράξη Ιδρύσεως και η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Συστατική Πράξη ΙΔΡΥΣΕΩΣ του Ελλαδικού κράτους

 

Δείτε, διαβάστε ή κατεβάστε όλο το κείμενο της Α’ Εθνοσυνελεύσεως εδώ.

 

Η Αναθηματική Πλάκα στην Νέα Επίδαυρο

Αναθηματική πλάκα εν Πιάδι – Νέα Επίδαυρος

 

 

γ).   Πράξεις και Διακήρυξη της Συνελεύσεως

Η Περάτωση των εργασιών έγινε την Κυριακήν 15-27/01/1822 … περί την 14:50 τοπικήν ήτοι 13:18 GMT, με την  έκδοσην των Πράξεων και της Διακηρύξεως υπό της Εθνοσυνελεύσεως που εμπεριέχεται και στο πιό πάνω πλήρες κείμενο της Εθνοσυνελεύσεως.

ΧΑΡΤΕΣ – Διακηρύξεως Α’ Εθνοσυνέλευσεως

Διακήρυξη της Α’ Εθνοσυνέλευσεως

 

Διακήρυξη της Α’ Εθνοσυνέλευσεως – κινέζικο

 

 

ΙΙΙ.  Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Πρωτόκολλο Λονδίνου [ 3 ]

Η αναγνώριση της Ψωροκώσταινας, από τις μεγάλες δυνάμεις, έγινε με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, την Τετάρτην, 22/01-03/02/1830, περί την 11:00 GMT εν Λονδίνω, και 12:32 τοπική εν Ναυπλίω.

[[ Συντεταγμένες Λονδίνου : Βόρειο Πλάτος – 51° 30’ ,  Δυτικό Μήκος : 00° 07,5’  …. Συντεταγμένες Ναυπλίου : Βόρειο Πλάτος – 37° 34’ , Ανατολικό Μήκος : 22° 48’ ]]

Τούτο, έχει σχέση με το πώς μας βλέπουν, συμπεριφέρονται-μεταχειρίζονται οι Ξένοι-άλλοι … και τα αυτών παιχνίδια, είς βάρος μας, καθώς και το τι, και πώς, θα τοποθετηθούν-συμπεριφερθούν μελλοντικά, σε κάθε περίσταση … τι διάολο μπορούμε να περιμένουμε από δαύτους – λες και δεν το έχουμε, πλέον, μάθει.

Καμαρώστε την αναγνώριση της Ψωροκώσταινας – τοιχογραφία με θέμα την Συνθήκη του Λονδίνου, στον νότιο τοίχο της Αίθουσας Ελευθέριου Βενιζέλου στο βολευτήριο – έργο του Γκουγκεμπέργκερ, με τη συμβολή του Χαλμπράιτερ, πάνω σε σέχδιο του Λούντβιχ φον Σβαντχάλερ.

Τοιχογραφία στη Βουλή – Πρωτόκολλο Λονδίνου

 

ΧΑΡΤΕΣ – Πρωτοκόλλου Λονδίνου (Λονδίνο)  [[ 3ο Ωροσκόπιο ]]

Πρωτόκολλο Λονδίνου (Λονδίνο)

 

Πρωτόκολλο Λονδίνου (Λονδίνο) – κινέζικο

 

 

ΧΑΡΤΕΣ – Πρωτοκόλλου Λονδίνου (Ναύπλιο)

Πρωτόκολλο Λονδίνου (Ναύπλιο)

 

Πρωτόκολλο Λονδίνου (Ναύπλιο) – κινέζικο

 

 

IIII.  ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ – Η ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ‘‘ΕΛΛΑΔΟΣ’’

Από την άνοιξη του ’73, το στρατοκρατικό καθεστώς, συζητούσε την μετάβαση στον κοινοβουλευτισμό, και ήδη προωθούσε τον Μαρκεζίνη στην πρωθυπουργία, με εντολή να οδηγήσει την χώρα σε Βουλευτικές εκλογές, μέχρι που τον Νοέμβριο έγινε η δεύτερη δικτατορία από τον Ιωαννίδη, και τέθηκε σε περιορισμό.

Όσοι δεν γνωρίζουν, τα όσα διεδραματίσθηκαν εκείνη την εποχή, καλό είναι να σταματήσουν για λίγο το μάσημα του σανού, και τις καταθέσεις στεφάνων στην κεφάλα του Σβορώνου, και τις μαλακίες περί Πολυτεχνείου, και ας διαβάσουν λίγο· θα βρούνε μπόλικο πράγμα στο διαδίκτυο, ή ας βρούνε τα αντίστοιχα βιβλία του Στριγγά.

Ήδη, πολύ νωρίτερα, τα «γεράκια», είχαν αποφασίσει να αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της  Ελλάδος, γι’ αυτό και έγιναν όσα έγιναν, με Ιωαννίδη και Πολυτεχνείο (αυτό δα έλειπε όλα εκείνα να εγένοντο από μερικούς φοιτητοχλέμπουρες – ας είναι καλά η Θεία).

Όλα όσα έγιναν, εκείνον τον καιρό, δεν έγιναν τυχαία, ούτε και σκόπευαν απλά και μόνο την χώρα ή την περιοχήν μας, ήταν ο καιρός που έπρεπε, επιτέλους, να μπεί σε ενέργεια το ΣΧΕΔΙΟ που πάλευαν (εμφανώς) από το 1900 (στην ουσία πολύ νωρίτερα), αλλά ξεκάθαρα και απόλυτα μετά τον 2ο Π.Π., το σχέδιο για προώθηση της Νέας Τάξης, και πρωταρχικώς το σχέδιο της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των Ευρωπαίων, το σχέδιο που είχε περιγράψει ο Καλέργη, και που τόσο σκληρά είχε εργαστεί να προωθήσει ο Τρότσκυ, και τα άλλα μίσθαρνα κουμάσια του Σιωνισμού, το σχέδιο του οποίου είχε αναλάβει να θέσει τις βάσεις η ΕΟΚ [[ναί μανάριαμ’ τι νομίζετε πχιά ;; ]] και που ακριβώς (όλως τυχαίως βέβαια) εκείνη την εποχή (μετά το ’70), συζητούσαν και υπέγραφαν τα ανάλογα κιτάπια, με τις Μουσουλμανικές χώρες, οι μπροστάρηδες της ΕΟΚ (ναι μαζί και ‘κείνος ο Ζισκάρ-ης που μας κουβάλησε τον εθνοσωτήρα … μην και κουραστεί … αλλά έτσι και για να δείξει ότι «έχει πλάτες») και που από τότε ξεκίνησε το πανηγύρι της ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ανοίγοντας πλέρια τον δρόμο, μετά την Σύνοδο του Στρασβούργου το 1975, για την μεταφορά-μετανάστευση μουσουλμάνων στην Ευρώπη … και όσοι μεγαλύτεροι, θυμηθείτε τα πανηγύρια που έγιναν με Παλαιστίνιους, Κούρδους, Λίβιους κλπ. επί παπατρέχα (έμ τι, έτσι απ’ την καλή του την καρδιά, για να μας σώσει ήρθε και δαύτος), από το ’75 προωθούσαν την εξομοίωση των μπουκαδόρων, με τους Ευρωπαίους, λάου-λάου το πήγαιναν, μέχρι που το ’92, μετά την Ατζέντα-21, και την Διάσκεψη της Βαρκελώνης (1995), και την Σύνοδο της Δαμασκού (1998), πέρασαν ξεκάθαρα πιά τους όρους ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΦΙΜΩΣΗΣ των Ιθαγενών, υπέρ των ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ … αμέ τι νομίσατε, σημερινό φρούτο είναι όλα αυτά, που σκάζουν στην καμπούρα μας ;;

Στο διάστημα που μεσολάβησε, από τον Νοέμβρη μέχρι την Άνοιξη, όλο το κακό συναπάντημα του πολιτικού σκαταστημένου, συναντήθηκε και τα μίλησε, υπέγραψε τα ανάλογα γραμμάτια, και έλαβε τις ανάλογες υποσχέσεις. Εκεί στα Παρίσια, έγιναν και οι μυστικές συναντήσεις, και ο προγραμματισμός του ξεπουλήματος της Κύπρου [[όλα τα καλά παιδιά αντάμα Σίσκο, Τάσκα, Κίσινγκερ, Ετσεβίτ κλπ. κλπ.]]  … απλά, καθυστέρησε λίγο το πράγμα, μέχρι τα μογγόλια να είναι έτοιμα, και εδώ, να έχουν τον έλεγχο άνθρωποι που ήταν στο κόλπο, και, έτσι, με το μπουκάρισμα των Τούρκων, στην Κύπρο 15/07/1974, (τους οποίους κάλεσε ο άλλος προδότης) μπουκάρισε σε τα μας, και ο καμπινές του κολωνακίου, με την συνοδεία των παιδιών της 17 Νοέμβρη!! … τι δεν το ξέρατε ;;

 

α).  Το σχέδιο  

Το σχέδιο ήταν παλιό, πολύ παλιό !! … απλά, είχε έρθει πλέον ο καιρός, να μπεί σ’ εφαρμογή, ώστε να οδηγήσει, επιτέλους, στην οριστική διαγραφή του Έθνους των Ελλήνων· μιά από τις τελευταίες φάσεις του οποίου διανύουμε σήμερα.

Ένα σχέδιο παλιό, όσο και το Ελληνικό Έθνος … ένα σχέδιο, που (τελευταία) παίχθηκε στους ατλαντικούς χρόνους, αλλά δεν τους έκατσε, μέχρι, που άρχισαν να βλέπουν φώς, εκεί από τους Αλεξανδρινούς χρόνους και μετά.

Ένα σχέδιο που προχωρούσε, έστω και αργά, ένα βήμα παραπέρα, εξολοθρεύοντας και μπασταρδεύοντας τους Έλληνες, και τελικά έφτασε να μας μαντρώσει, στα στενά όρια της Γελαδιστανίας, ώστε να μπορεί εύκολα να μας ξεκάνει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Και μετά την λοβοτόμηση που υποστήκαμε, για 40-χρόνια, τώρα μας ρίχνουν και τους «επενδυτές», για να βάλουν και αυτοί ένα χέρι, να πάμε γρηγορότερα στον διάολο.

Σήμερα, πλέον, μπήκαμε στην τελευταία φάση, όπου, ή θα αντιδράσουμε και θα τους χαλάσουμε τα σχέδια, ή θα εξαφανιστούμε οριστικώς, από το προσκήνιο της Ιστορίας.

Έχουμε ‘πεί αρκετά, για όσα σχεδιάζουν, είς βάρος μας, εσωγενή και εξωγενή στοιχεία, αλλά θα πούμε στην συνέχεια και άλλα ακόμη, καθώς είμαστε σε κρίσιμη καμπή, και βαδίζουμε πλέον στην κόψη του ξυραφιού.

 

β).  … επί ποδός & τα χάπατα

Για χιλιετίες ολάκερες, αυτός ο λαός, κάνει την μιά μαλακία μετά την άλλη, και μυαλό δεν φαίνεται να βάζει, απεναντίας δείχνει να χάνει και το λιγοστό που του έχει  απομείνει.

Μένοντας στο τότε, δεν πήρε καθόλου είδηση, το παιχνίδι που στήθηκε και παίχθηκε στην πλάτη του … ακόμη και σήμερα, 45 ολάκερα χρόνια μετά, συνεχίζει να μαλακίζεται αγρίως, και να θεωρεί «το πολυτεχνείο» ως κάτι που αξίζει να θυμάται, και να γιορτάζει, μην έχοντας κατανοήσει ότι, αυτό ήταν η απαρχή της νεότερης κατρακύλας μας. Όχι μόνο, τότε, δεν πήρε χαμπάρι, και δεν είδε τι παιζόταν, στην καμπούρα του, από «επιλεγμένους» που του φόρτωσαν για να τον οδηγήσουν στο βάραθρο, αλλά ούτε και σήμερα … σαν να μην έχει καμμία μνήμη, σαν να μην θυμάται ούτε κάν το χθές, σαν να υφίσταται καθημερινά ολική διαγραφή.

ΌΛΟΙ· πουλημένοι, φαναριώτες, κοτζαμπάσηδες, προσήλυτοι, επιλεγμένοι, πεμπτοφαλλαγγίτες, ύπουλα σκουλήκια, κωλοσφουγγάριοι, νενέκοι, πρόθυμοι … έτοιμοι να συμβάλλουν ώστε, επιτέλους, αυτό το αγκάθι, που λέγεται Ελληνικό Έθνος και Έλληνες, ν’ αδειάσει την γωνιά, και να πάει στον διάολο.

Λές και το είχαμε ΤΑΜΑ, το θέλαμε και το ζητάγαμε πάσει θυσία, λές και ήταν τόσο μακριά τα όσα είχαν προηγηθεί τριάντα χρόνια προηγουμένως κλπ. κλπ. εμείς κάναμε το πάν, ώστε ότι ονειρεύονταν κάποιοι, να γίνει επιτέλους πραγματικότητα.

Αλλά και τα όσα ακολούθησαν, δείχνουν έναν λαό τελείως χάπατο, έναν λαό που μέσα σε μιά νύχτα μεταμορφώθηκε, αυτόματα, σε απόλυτο ατομιστή και ηλίθιο παρτάκια – να ήταν και έξυπνος πάει στον διάολο (αν και ο παρτακισμός είναι κάτι ηλίθιο και βλακώδες από μόνο του).

Όσα υπογείως σέρνονταν, όλο εκείνο το διάστημα, από Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούλη, τίποτα δεν πήρε είδηση, και συνέχισε να μασάει το σανό του … ονειρευόμενος καλύτερες μέρες στον … βόθρο, που κάποιοι ετοιμάζονταν να τον πετάξουν.

 

γ).  Οι πουλημένοι – αυτοί που θα τρέξουν το σχέδιο βρέθηκαν

Από νωρίς στίς 23 Ιουλίου 1974, άρχισαν οι γενικές συσκέψεις, στα παλιά ανάκτορα, με την παρουσία όλου του προδοτικού κοπριταριού· Π. Κανελλόπουλος, Γ. Mαύρος, Σπ. Μαρκεζίνης, Γ. A. Nόβας, Στ. Στεφανόπουλος, Π. Γαρουφαλιάς, Ξεν. Zολώτας,E. Αβέρωφ, Φ. Γκιζίκης, Γρ. Mπονάνος, Aνδρ. Γαλατσάνος, Πέτρος Aραπάκης, Aλ. Παπανικολάου κλπ. κλπ. 

Αφού μοιράστηκαν οι ρόλοι, αποφάσισαν να καλέσουν (άλλοι τον είχαν επιλέξει βέβαια, καιρούς πρίν, και περάσει από φροντιστήριο, εκεί στα Παρίσια – για βρείτε σε ποιόν μαθήτευε) για μπροστινό εθνοσωτήρα, τον κουφό καμπινέ, αυτόν, που την προηγούμενη, είχε περάσει από τα καταγώγια της θείας στην Ούσα, και του είχαν πάρει «μέτρα», και βεβαίως, όπως πάντα συμβαίνει με τους λακέδες, είχε πάρει τις οδηγίες και είχε υπογράψει και τ’ ανάλογα γραμμάτια.

Εκεί, κατά την 7η απογευματινή, η ΕΡΤ πρωτοστατούσα, μας έπρηζε τα ούμπαλα, ψάλλοντας ύμνους στον Εθνοσωτήρα … που θα μας έστελνε αδιάβαστους στον διάολο.

 

 

δ).  έ-ε-ε-έρχεται !! … το μοίρασμα των οφιτσίων [ 4α ]

Άμεσα το πήρανε οι μιλημένοι, και το κάνανε σλόγκαν ‘‘έ-ε-ε-ερχεται !!’’ (ο κακός μας ο καιρός ) και τα ζωντόβολα τρέξανε να υποδεχτούν … τον ολετήρα, αυτόν, που θα μας πέταγε στον βόθρο, έναν, από τους βασικούς υπαίτιους, της σημερινής κατάντιας της χώρας, και που μας τον «αδειάσανε», από το Φράγκικο πετούμενο, συνοδεία των παιδιών της 17-Νοέμβρη.

Δεν χάσανε καιρό λοιπόν, και μαζεύτηκε τάχιστα (άλλωστε όλα αυτά τα κουμάσια μιλημένοι ήταν) η σάρα και μάρα, να μοιραστεί τα ιμάτια της Ελλαδικής, αρπάζοντας ο καθένας όσα περισσότερα μπορούσε, πράγμα που απαιτούσε όμως έκαστος να παίξει και τον ανάλογο ρόλο, ώστε τα ζωντόβολα να μην πάρουν είδηση τι γίνεται … και ο γελαδολαός έφαγε προπαγάνδα και σανό με το τσουβάλι.

Εκεί, στις μεταμεσονύκτιες ώρες, παίχθηκε το μοίρασμα … και ο καθένας πήρε την θέσην του !!

Γύρω στις 03:15, της 24ης Ιουλίου 1974,  όλα είχαν συμφωνηθεί !!

 

ΧΑΡΤΕΣ – του μοιράσματος των οφιτσίων της προδοσίας

Μεταπολίτευση – Το Μοίρασμα των Οφιτσίων

 

Μεταπολίτευση – Το Μοίρασμα των Οφιτσίων – κινέζικο

 

ε).   …και αφού πέσαν οι τζίφρες, κλείσαν τα τεφτέρια

Γύρω στις 03:30 της 24ης Ιούλη 1974, πέσανε και οι τελευταίες υπογραφές για τις υποχρεώσεις που αναλάμβανε ο καθένας.

ΧΑΡΤΕΣ – της Συμφωνίας της προδοσίας

Μεταπολίτευση – Συμφωνία της προδοσίας

 

Μεταπολίτευση – Συμφωνία της προδοσίας – κινέζικο

 

 

ς).  Το ξεκίνημα – η Μεταπολίτευση [ 4β ]

Τέταρτο, είναι αυτό της Μεταπολίτευσης, κατά την 24/07/1974, με την παράδοση της αρχής υπό της Ιωαννιδίου Χούντας, στους ερχόμενους, και καλά ‘‘Εθνοσωτήρες’’ ,διά την αποκατάσταση, της λεγομένης Κυνοβολευτικής Δημ(ι)οκρατίας. Τα δε ραδιόφωνα μετέδιδαν το νέο της αλλαγής, από την 7ην απογευματινήν της προηγουμένης.

Πήρε κανά μισάωρο και παραπάνω, ώστε να στηθεί η ΦΙΕΣΤΑ, και να γραφούν τα πρωτόκολλα, έτσι η Ορκωμοσία, έλαβε χώρα, την Τετάρτην 24/07/1974, στις 04:13 ώρα Ελλάδος – 02:13 GMT, και το ΓΕΛΑΔΙΣΤΑΝ απέκτησε νέο Πρωθυπουργό και κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (τρομάρα μας), μιάς κυβέρνησης που άμεσα θα κλωτσοπέταγε την Κύπρο, και θα έβαζε το νερό στ’ αυλάκι, για την εφαρμογή του σχεδίου Διάλυσης της Ελλαδικής.

 

ΧΑΡΤΕΣ  – Μεταπολίτευσης …το νερό στ’ αυλάκι  [[ 4ο Ωροσκόπιο ]]

Μεταπολίτευση – Ορκωμοσία

 

Μεταπολίτευση – Η Ορκωμοσία – κινέζικο

 

Το ωροσκόπιο αυτό, μας δείχνει το έργο Διάλυσης, της Ψωροκώσταινας, που ανέλαβαν να επιτελέσουν, στον παρόντα χρόνον, όλα τα πουλημένα καθάρματα -οι εθνοσωτήρες ντεεεέ !!-, ο σκοπός τους, και το τι φαίνεται, να δια-πράττουν, οσημέρα, με την πάροδο του χρόνου, καθώς και η όποια δική μας αποδοχή αυτών ή η αντίδρασή μας.

[[ Συντεταγμένες Αθηνών : Βόρειο Πλάτος – 37° 58,5’ , Ανατολικό Μήκος : 23° 44,2’ ]]

 

 

Σημείωση :

Η ώρα ορκωμοσίας είναι καλώς γνωστή, οπότε, εδώ, δεν υπάρχει κανένα θέμα, ως πρός την ώρα επισυμβάσεως.

Οι ορκωμοσίες, όλων των μετέπειτα κυβερνήσεων -μη χέσω- πατάνε πάνω σ’ αυτό, της Μεταπολίτευσης, και ως τέτοιες, είναι δευτερευούσης σημασίας, και απλά δείχνουν το βήμα-έργο, που έχει αναλάβει η καθεμιά τους, να επιτελέσει, ώστε να παύσει να υπάρχει, όχι απλώς η Ελλάδα, αλλά και … οι ΈΛΛΗΝΕΣ … πράγμα το οποίο θα κατορθώσουν, εφ’ όσον τα ΓΕΛΑΔΙΑ, συνεχίσουν, όχι απλώς να κοιμούνται, αλλά να συμβάλουν, παντοίοις τρόποις, και δυνάμεις, σ’ αυτό.

Όρσετε … ηλίθιοι πανίβλακες !! … για να μην σας τα χρωστάω !!!

 

 

ΤΑ ΩΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ :

[ 1 ] – Διακήρυξη Μεσσηνιακής Γερουσίας

Τετάρτη 23/03-04/04/1821 κατά τις 16:15 Τοπική ώρα-14:47 ώρα GMT

[[ Συντεταγμένες Καλαμών : Βόρειο Πλάτος – 37° 02’, Ανατολικό Μήκος : 22° 07’ ]]

 

[ 2 ] – Συστατική Πράξη Ιδρύσεως του νέου κράτους της Ελλάδος και η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας υπό της Α’ Εθνοσυνελεύσεως

Κυριακή 01-13/01/1822 περί την 15:45 τοπικήν  … ήτοι 14:13 GMT εν Πιάδι Επιδαύρου.

[[ Συντεταγμένες Πιάδος-νύν Νέας Επιδαύρου : Βόρειο Πλάτος – 37° 40,6’ , Ανατολικό Μήκος : 23° 07,7’ ]]

Αυτό είναι το κύριο και Βασικό Ωροσκόπιο της ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ !!

 

[ 3 ] –  Πρωτόκολλο Λονδίνου 

Τετάρτην 22/01-03/02/1830 περί την 11:00 GMT εν Λονδίνω και 12:32 τοπική εν Ναυπλίω.

[[ Συντεταγμένες Λονδίνου : Βόρειο Πλάτος – 51° 30’ ,  Δυτικό Μήκος : 00° 07,5’  …. Συντεταγμένες Ναυπλίου : Βόρειο Πλάτος – 37° 34’ , Ανατολικό Μήκος : 22° 48’ ]]

 

[ 4 ] –  Μεταπολίτευση

Τετάρτη 24/07/1974 στις 04:13 ώρα Ελλάδος – 02:13 GMT.

[[ Συντεταγμένες Αθηνών : Βόρειο Πλάτος – 37° 58,5’, Ανατολικό Μήκος : 23° 44,2’ ]]

Αυτό είναι το Ωροσκόπιο της τελευταίας πράξεως του δράματος (;) – η αναληφθείσα Εργολαβία Διαλύσεως του Ελληνικού κράτους.

 

 

Συνοψίζοντας

α).  Το Ωροσκόπιο Καλέσματος στον Αγώνα (υπό Αλ. Υψηλάντου)

Δυστυχώς, δεν διαθέτω αξιόπιστα στοιχεία, αυτήν την στιγμήν, ώστε να παρουσιάσω το ωροσκόπιο αυτό … πράγμα που όμως, έτσι και αλλιώς, ήταν καθοριστικό, μόνο, για το πώς θα εξελισσόταν στην συνέχεια ο αγώνας, με τις όποιες επιτυχίες και αποτυχίες του, αλλά και τα μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.

 

β).  Το Ωροσκόπιο Υψώσεως της Σημαίας του Αγώνος, και της Διακηρύξεως ‘‘Ελευθερία ή Θάνατος’’ υπό της Μεσσηνιακής Γερουσίας

Και αυτό το ωροσκόπιο, δεν είναι καθοριστικό της Υπάρξεώς μας, αλλά της Προθέσεώς μας (;) και των ακολούθων αγώνων, για Ελευθερία και Ανεξαρτησία.

 

γ).  Το Ωροσκόπιο Ιδρύσεως-Συστάσεως & Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους

Ασχέτως εάν η ΊΔΡΥΣΗ, του Ελληνικού κράτους ,καπελώθηκε από τους μασωνοπράκτορες των Ξένων Δυνάμεων, και ξωπετάχτηκαν οι Οπλαρχηγοί, και αντί για Ελλάδα οδηγηθήκαμε σε μιά Ψωροκώσταινα, ΑΥΤΟ είναι το Ωροσκόπιο, που έχει σχέση με ΕΜΑΣ, με την Οντότητα Ελλάς, και την Εθνικήν μας Υπόσταση, είναι το Κύριο και Βασικό Ωροσκόπιο, είναι αυτό που καθορίζει το ποιοί είμαστε, τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, ν’ αλλάξουμε, αν θα έχουμε Ζωή … ή αν θα διαλυθούμε και θα πάμε στον διάολο … ή αν ‘θα αρπάξουμε τον ταύρο από τα κέρατα’’ – θα εκμεταλλευτούμε τα παράθυρα και τις ευκαιρίες, και θα μεγαλουργήσουμε, στήνοντας την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ … την αναγέννηση της Πάλαι Ποτέ Ελλάδος.

Αυτό είναι το ΒΑΣΙΚΟ Ωροσκόπιο – ΌΛΑ τα άλλα είναι απλώς ΓΕΓΟΝΟΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ-ΒΗΜΑΤΑ-ΤΜΗΜΑΤΑ στην ΖΩΗ και την ΠΟΡΕΙΑ της Χώρας, και όχι το Είναι και η Ύπαρξή της. 

Πάνω σ’ αυτό θα πατήσουμε, εάν βεβαίως βεβαίως πρώτα απ’ όλα βάλουμε μυαλό στο κολοκύθι μας, εκμεταλλευόμενοι κάποιο από τα παράθυρα ευκαιρίας, ώστε να κάνουμε-επιτύχουμε την ανατροπή, και να στήσουμε μιά πραγματική ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.

 

δ).  Το Ωροσκόπιο Αναγνωρίσεως του Ελληνικού κράτους – Πρωτόκολλο Λονδίνου

Μας δείχνει, το τι σχεδιάζουν για μας, και πως μας βλέπουν και μας θέλουν, οι άλλοι.

 

ε).  Το Ωροσκόπιο της Μεταπολίτευσης και η Εργολαβία Διαλύσεως του Ελληνικού κράτους

Δείχνει την τροπή, που πήραν τα πράγματα από τότε, καθώς και το τι ήλθαν να κάνουν, και που να οδηγήσουν την χώρα, οι πεμπτοφαλλαγγίτες και μεγαλο-Εθνοπροδότες.

 

ς).  Το Ωροσκόπιο Ορκωμοσίας της εκάστοτε Κυβερνήσεως

Μας δείχνει, τι μέλλει πράξε αυτή, όσο θα βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας – την διάρκειά της, την κατεύθυνσήν της, την επάρκειά της, τους χειρισμούς της, τις πιέσεις που θα δεχτεί, και τα γραμμάτια που έχει υπογράψει,  κλπ. κλπ.

 

 

 

Πρός αστρολογούντες

Εφιστώ, λοιπόν, την προσοχή όλων, και ιδίως των αστρολογούντων, ζητώντας τους να κόψουν τις βλακείες, και να σταματήσουν να μαλακίζονται, παίρνοντας ως βάση άρες μάρες κουκουνάρες, ώστε να κάνουν αναλύσεις και προβλέψεις, για την Ελλάδα (εκτός και αυτές εστιάζονται στον τομέα-χώρο που καλύπτει το καθένα από τα υπόλοιπα ωροσκόπια) καθώς κανένας ΣΤΑΘΜΟΣ στην Πορεία της Χώρας [[που μόνο τέτοια είναι τα άλλα ωροσκόπια]] δεν μπορεί να μιλήσει για το ΌΛΟΝ -πράγμα που μόνο το ωροσκόπιο Ιδρύσεως-Γεννήσεώς της μπορεί- όπως βεβαίως, κανείς σοβαρός αστρολόγος, δεν χρησιμοποιεί την στιγμή κάποιου γεγονότος, στην ζωή ενός ατόμου (εργασία, γάμος, παιδιά, αρρώστια κλπ. κλπ.) για να μιλήσει για το σύνολο των πραγμάτων, στην ζωήν του, αλλά χρησιμοποιεί το ωροσκόπιο Γεννήσεως του ατόμου αυτού … ΓΙΑΤΙ λοιπόν εδώ, κάνουν αυτό το ‘‘μεγαλοπρεπέστατο’’ ΛΑΘΟΣ-ΒΛΑΚΕΙΑ ;;

Αν και όλα τα ωροσκόπια (κατά σειρά, όπως τα ανέφερα-παρέθεσα) κάθε προηγούμενο, δίνει πάσα στα επόμενα, και κατά κάποιον τρόπο, βρίσκουμε στοιχεία και συνδέσεις μεταξύ των, (πράγμα άλλωστε εμφανές στους παρατιθέμενους χάρτες), δεν παύει το ΒΑΣΙΚΟ να είναι, αυτό της ΙΔΡΥΣΕΩΣ, και απολύτως κανένα άλλο.

 

 

Επίλογος

Το σε τι, βεβαίως, μπορούν να χρησιμεύσουν, σε όλους εσάς -τους απλούς αναγνώστες- τα παραπάνω … δεν μπορώ και ούτε θέλω να το εξετάσω.

Γιά δε τους αστρολογούντες, αλλά και τους γνωρίζοντες, αρκετά, σοβαρή αστρολογία και όχι την Λαϊκή, ακόμη και για τους αρκετά προχωρημένους … θα τολμήσω να ‘πώ … Λίγα !! … καθώς το θέμα δεν είναι το ‘‘να σε ‘πώ το μοίρα σου’’, αλλά το παραπέρα, και το διά ταύτα … τι μπορεί … πώς … και πότε να γίνει !! … εάν βεβαίως, κάποτε, τα Γελάδια αποφασίσουν να ξυπνήσουν, και να δουλέψουν, ώστε να ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, επιτέλους, η ΈΓΕΡΣΗ, και εί δυνατόν, η Σύσταση, μιάς ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στα πρότυπα ΕΚΕΙΝΗΣ … της Πάλαι Ποτέ Ελλάδος !!

Ο λόγος, που γράφτηκαν τα παραπάνω, δεν ήταν για να δώσω, σε κάποιους, ένα ακόμα παιχνίδι, αλλά για να επισημάνω, για μιά εισέτι φορά -και από την αστρολογική σκοπιά- την σοβαρότητα της καταστάσεως – την επαπειλούμενη οριστική διαγραφή, του Έθνους των Ελλήνων, και της νύν (γ)Ελλαδικής βεβαίως-βεβαίως.

Όπως σημείωσα εκεί, στο «Ψηφο-επιλογών -‘‘σοφού’’ Λα(γ)ού- το ανάγνωσμα !!» : «Για ΕΜΑΣ, δυστυχώς, το οριστικό ‘‘παιχνίδι’’ είναι ΤΩΡΑ … πράγμα, που βέβαια δεν ξεκίνησε χθές, αλλά από χρόνια και χρόνια πρίν … ΜΟΝΟ, που ΤΩΡΑ, είμαστε, ακριβώς, στο σημείο, όπου κυριολεκτικά ΠΑΙΖΕΤΑΙ η Συνέχεια και η ΎΠΑΡΞΗ της ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ μας.», επισημαίνοντας, την σοβαρότητα της καταστάσεως, κατά την παρούσαν χρονικήν στιγμήν, την οποίαν διανύουμε, και το οποίο βεβαίως γράψατε μεγαλοπρεπώς, εκεί που δεν πιάνει μελάνι, αφού δεν μπορούσατε να το γράψετε ‘‘σ’ αυτά που δεν έχετε’’ … και προτιμήσατε να κάνετε, ως συνήθως, τα δικά σας, εφ’ όσον ώς ‘‘σοφός’’ -πρώτος στην βλακεία και ηλιθιότητα- Λα(γ)ός, που είστε … εσείς ξέρετε καλύτερα … πώς μπορούμε να πάμε στα σίγουρα, και πιό γρήγορα, στον αγύριστο !!

Για όσους, λοιπόν, γνωρίζουν -αστρολογία- μπορούν άνετα να ‘δούν, πώς το κάθε προηγούμενο -αλλά και όλα μαζί, τα παρατιθέμενα ωροσκόπια- είναι το βήμα πάνω στο οποίο πατάει το κάθε άλλο, και μας δείχνουν πολλά, για τα γεγονότα -κρυφά και φανερά- που μεσολάβησαν, από το ’21, μέχρι τις ‘μέρες μας.

Όπως, επίσης, σημείωσα, ότι αυτό στο οποίο πρέπει να δώσουμε βαρύνουσα σημασία, είναι το ωροσκόπιο ΙΔΡΥΣΕΩΣ της Ελλάδος [[ 01-13/01/1822 περί την 15:45 τοπικήν  … ήτοι 14:13 GMT εν Πιάδι Επιδαύρου ]], μέσα από το οποίο φαίνονται όλα, όσα ακολούθησαν μέχρι τις ‘μερες μας, αλλά και την κρισιμότητα της παρούσης στιγμής, καθώς, και το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, και να καταφέρουμε, εάν οι μέχρι σήμερα κυβερνώντες ήσαν γνώστες και πρωτίστως Έλληνες και Πατριώτες, και όχι πεμπτοφαλλαγγίτες, μίσθαρνα όργανα και χειραγωγούμενα φρόκαλα στοών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και το πώς μπορούμε, στον εναπομείναντα χρόνο, να μεταστρέψουμε την κατάσταση υπέρ μας … ανασυστήνοντας ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ στα πρότυπα της Πάλαι Ποτέ Εκείνης.

 

 

Τα παράθυρα ευκαιρίας

Για να μην μακρηγορώ όμως, θα ‘πώ εν συντομία το ακόλουθο :

Ξεκινώντας από τώρα, αλλά κυρίως μπαίνοντας το ’20, έχουμε την ευκαιρία, Αισυμνητικώ τω τρόπω, να αλλάξουμε τα πάντα, και μέσα σε κάποια χρόνια, να έχουμε στήσει την ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ … την Ελλάδα που θα δώσει, ξανά, το Φώς στην Οικουμένη. Από μας εξαρτάται, το τι θα επιλέξουμε, και το τι θα κάνουμε … θα πορευθούμε πρός την κορυφή ;; … ή θα επιλέξουμε να μην κάνουμε απολύτως τίποτα, και στηνόμενοι στα τέσσερα, να περιμένουμε πότε και πώς θα μας πηδήξουν ;;

Αν, εμείς, δεν αρπάξουμε την ευκαιρία, και αφήσουμε τους «άλλους» να το εκμεταλλευτούν, πρός δικό τους όφελος, όπως αφήσαμε αυτό να γίνει, και στα προηγούμενα παράθυρα-ευκαιρίες, τότε να ξέρετε ότι, εκτός του ότι τα πράγματα-καταστάσεις θα γίνουν κυριολεκτικά κόλαση, οι μέρες της γ-Ελλαδικής, δεν θα είναι απλώς μετρημένες, αλλά είναι τελειωμένες, δηλαδή Ελλάδα και Έλληνες καπούτ !! … καθώς στο επόμενο δύσκολο παράθυρο, του ’26, θα επέλθει η απόλυτη διαγραφή μας !!

Στο παρελθόν, υπήρξαν παράθυρα, όμως, είτε επειδή δεν υπήρχαν γνώστες αυτών, δυνάμενοι βεβαίως και να οδηγήσουν στην αξιοποίησήν τους, είτε επειδή ως συνήθως στο γ-Ελλαδιστάν μαλακιζόμαστε, αυτά, όσα μπορούσαν να αποβούν πρός οφελός μας, αντιγύρισαν εναντίον μας, αξιοποιούμενα από τους «άλλους».

Ενδεικτικά, θ’ αναφέρω τα νεότερα παράθυρα, του ’65, του ’89, του ’93 … που δυστυχώς, αντί να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις, ή έστω να κερδίσουμε κάτι, τον ήπιαμε πικρόν.

Κα όχι, αυτά που λέω, δεν έχουν σχέση με προοδευτικά ωροσκόπια, εκλείψεις ή διελεύσεις, τα οποία είναι ίσως καλά στο ‘‘να σε ‘πώ το μοίρα σου’’ … αλλά αναφέρονται σε κάτι άλλο !!

 

 

Το παράθυρο του 2020

Ήδη εδώ και καιρό σας έχω ‘πεί ότι την 11-12η/01/2020 περνάμε μέσα από μια «κρίσμικη καμπή» της ύπαρξής μας, αλλά αναδύεται ταυτόχρονα και ένα μοναδικό «παράθυρο ευκαιρίας», ώστε εάν τολμήσουμε και κινηθούμε, να επιτύχουμε την μεγάλη ανατροπή.

Σε προγενέστερες αναρτήσεις, σας είπα ήδη ότι, από Σεπτέμβρη φέτος (2019) μέχρι τέλος της ΄Άνοιξης (2020), είναι που πολλά παίζονται, σχέδια οριστικοποιούνται και ρυθμίζονται καταστάσεις, για ‘πάνω ή για τον απόλυτο πάτο. 

Η ακμή της καμπής είναι την 11-12η/01/2020, όπου η πυροδότηση ξεκινάει στις 10/01 στις 21:20 με την Πανσέληνο, και Έκλειψη Σελήνης στην 20° Καρκίνου, και ακολουθεί η έκρηξη με την επερχόμενη Σύνοδο Ηλίου-Ερμή-Κρόνου-Πλούτωνα ‘πάνω στον Γενέθλιο Ήλιο της Ιδρύσεως της Ελλαδικής οντότητος (22° 55’ Αιγόκερω, που δέχεται 90° από Δία-21°41’ Κρόνο-20°18’ του Κριού, και ταυτόχρονα Αφροδίτη-45° από Ιχθείς και Άρη-135° από Παρθένο … γενέθλια στοιχεία όλα αυτά) και το νύν 45° από τον Άρη στον Τοξότη.

Μιά ακόμη κορύφωση έρχεται στις 19/03/2020, με Σελήνη-Άρη-Δία σε Σύνοδο πάνω στον Γενέθλιο Ήλιο, και με μή αποχωρισμένους ακόμη, τους Κρόνο-Πλούτωνα.

Όλο δε αυτό το διάστημα, έχουμε και τον Ποσειδώνα, πάνω στο Μεσουράνημα, και το γλυκό δένει περίφημα – εκτός και αντιδράσουμε και μείνουν να τα χώσουν στον πισινό τους.

Όσοι ξέρετε, έστω πέντε πράγματα, από αστρολογία, είναι σχετικά εύκολο, να δείτε γιατί μας ξηλώσανε τα πρέκια, τα τελευταία χρόνια, αλλά και ακόμη πιό πρίν, με την εγκαθίδρυση του προδοτικού κατεστημένου της Μεταπολίτευσης (όχι ότι πρίν δεν ήταν προδοτικό -εκτός Καποδιστρίου, προδοτικό ήταν πάντα (από το 1821) το γκουβέρνο- αλλά από τότε, δώσανε ρέστα, διαγκωνιζόμενοι, στο ποιός θ’ αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος προδότης).

Βέβαια, δεν είναι τα μόνα, που θα σκάσουν στην καμπούρα μας, το 2020, αλλά αυτά θα τ’ αναπτύξουμε σε μια άλλη ανάρτηση.

 

 

Σημείωση

Η αστρολογία, έχει πολλές βαθμίδες και επίπεδα … από την απλή Λαϊκή -εκείνη του καλώς εννοουμένου ‘‘να σε ‘πώ το μοίρα σου’’ … τις δυνατότητες, τις επιλογές και τις προοπτικές του κάθε ανθρωπάκου- … μέχρι και εκείνη των παραπέρα καταστάσεων, πρός χρήση Εθνών, μεγάλων προσπαθειών, πολιτισμών κλπ. κλπ.

Μάλλον, αλλά θα το σκεφτώ πολύ … και ίσως καθίσω να γράψω ένα άρθρο, αστρολογικό βεβαίως – αλλά όχι του τύπου ‘‘να σε ‘πώ το μοίρα σου’’, καθόσον χέστηκα για την όποια πρόβλεψη θα μπορούσε να γίνει, για το τι δείχνει το κάθε Ωροσκόπιο, και προς τα πού τείνουν τα πράγματα, αυτό ας το κάνουν οι μοιρολογούντες αστρολόγοι, αν βεβαίως καταφέρουν να δούνε και να πάνε, πέρα από τα των εκλείψεων, και των απλών διελεύσεων – με τέτοιον τρόπο, όμως, που ποτέ δεν είδατε -τουλάχιστον στην σύγχρονη εποχή-, το γιατί και πρός τα πού της πορείας του κόσμου, και της Ελλαδικής βεβαίως-βεβαίως, καθώς και να μιλήσω για κάποια ‘‘παράθυρα-ευκαιρίας’’, όπου μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα … αν βεβαίως το επιθυμούμε, και θέλουμε, και κυρίως, εάν επιτέλους αποφασίσουμε να βγούμε από την μούχλα μας, και να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, κάνοντας αυτό που πρέπει, και μη διστάζοντες πρό ουδενός !!

Θα ‘δώ λοιπόν … και ανάλογα θα ‘δείτε ή δεν θα ‘δείτε και ‘σείς !!

 

 

  / /