τοιμο κι αυτο!

Παράκληση: μην στέλνετε απαντήσεις, παρατηρήσεις, κτλ, στο e-mail μου. Πάντα σας δίνω τη δυνατότητα να γράφετε κατ’ ευθείαν στο κείμενο.

Προσθήκη 2010-01-28: Σήμερα το πρωι ετοίμασα και το τέταρτο ερευνητικο θέμα. Απέστειλα προσκλήσεις σε όσους-ες μου ζητήσατε για το τρίτο.

Advertisements